www.zs.tlumacov.cz
Základní škola Tlumačov
ZPRÁVY ZE ŠKOLY

UZAVŘENÍ ŠKOLY OD STŘEDY 14.října 2020

14.10.2020 | Mgr. Robert Podlas | foto: 1 | celý článek »

UZAVŘENÍ ŠKOLY OD STŘEDY 14.října 2020 Vážení rodiče,
na základě usnesení vlády č.1022 z 12.10.2020 o přijetí krizového opatření se od středy 14.10.2020 OMEZUJE provoz všech základních škol v ČR a to tím, že se ZAKAZUJE PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ ve škole i ve školní družině. Číst dále...

Říjnový sběr papíru

21.10.2020 | Lotka Ševelová

5. – 9. 10. 2020 proběl v ZŠ Tlumačov sběr papíru. Celková váha sběru činila 18 tun. Poděkování patři všem, kteří se této akce zúčastnili.

Sbírka Život dětem

19.10.2020 | RNDr. Martina Zakopalová

V době před uzavřením školy se žáci všech ročníků zapojili do sbírkové akce obecně prospěšné společnosti Život dětem a nákupem magnetek, barevných kolíčků, náramků a dalších drobností přispěli na pomoc vážně nemocným dětem v celé ČR.
Celková částka činila 5 320 Kč. Děkujeme.

Žádost k rodičům žáků ZŠ Tlumačov

12.10.2020 | Mgr. Tereza Šimoníková | foto: 1 | celý článek »

Žádost k rodičům žáků ZŠ Tlumačov Střídavý režim výuky druhého stupně slouží ke snížení kontaktu mezi žáky, ne však k vytvoření prostoru a času k jejich scházení se ve volném čase. Číst dále...

Výuka od pondělí 12. října 2020.

10.10.2020 | RNDr. Martina Zakopalová | foto: 1 | celý článek »

Výuka od pondělí 12. října 2020. 1. stupeň bez výrazných změn, 2. stupeň střídavá výuka Číst dále...

Výlet ŠD do Rymic

06.10.2020 | Lotka Ševelová | foto: 5 | celý článek »

Výlet ŠD do Rymic Školní družina zorganizovala v rámci projektového dne mimo školu naučný výlet do obecní knihovny a skanzenu v obci Rymice u Holešova. Číst dále...

SBĚR PAPÍRU

29.09.2020 | Lotka Ševelová | foto: 1 | celý článek »

SBĚR PAPÍRU SRPDŠ ve spolupráci se Základní školou Tlumačov pořádá od 5. do 9. října 2020 SBĚR PAPÍRU. Číst dále...

Jak probíhá provoz školy v současné situaci?

10.09.2020 | RNDr. Martina Zakopalová

• Od 10. září žáci a zaměstnanci školy nosí roušky ve společných prostorách školy, žák musí mít minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest – rýma), nesmí do školy vstoupit.
• Přítomnost rodičů v budově školy je možná pouze výjimečně a s rouškou. Rodiče žáka, u kterého se projeví příznaky nemoci během vyučování, si jej na vyzvání neprodleně ze školy vyzvednou. Doma mají rodiče telefonicky kontaktovat svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
• Při příchodu do školy si žáci u vchodu do školy dezinfikují ruce, při příchodu k učebnám si důkladně umyjí ruce, popřípadě provedou dezinfekci. Žák je povinen dodržovat všechna aktuálně platná hygienická pravidla.
• Podle pokynů MŠMT se snažíme omezit kontakt žáků mezi třídami.
• V učebnách je zajištěno pravidelné větrání, úklid a dezinfekce. Škola provádí dezinfekci a další opatření vždy dle aktuálně platných pokynů.
• Třídy chodí na obědy podle stanoveného pořádku v časových odstupech, při vstupu a odchodu z jídelny si důkladně umyjí nebo dezinfikují ruce.

První hodina ve škole

10.09.2020 | RNDr. Martina Zakopalová | foto: 10 | celý článek »

První hodina ve škole Na první školní zvonění se letos těšilo osmnáct prvňáčků, kteří se spolu se svými rodiči účastnili dne 1. 9. 2020 slavnostního zahájení tohoto školního roku. Číst dále...

Rozvrhy hodin na BK

01.09.2020 | RNDr. Martina Zakopalová

Aktuání rozvrh hodin najdete při přihlášení do EŽK (na webových stránkách nejsou prozatím aktualizovány).
Ve středu 2.9. bude první stupeň končit po čtyřech vyučovacích hodinách, druhý stupeň po pěti vyučovacích hodinách.Ve třídách budou probíhat třídnické práce.
Odchod na oběd bude časován po skupinách, proto počítejte s menším časovým zdržením.

Výuka dle rozvrhu od čtvrtku 3. 9. 2020.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 AKTUALIZOVÁNO

28.08.2020 | RNDr. Martina Zakopalová | foto: 1 | celý článek »

Slavnostní zahájení školního roku 20202021 AKTUALIZOVÁNO Slavnostní zahájení školního roku proběhne v mírně pozměněné podobě vzhledem k současné situaci. Číst dále...

4.A a 4.B

21.08.2020 | RNDr. Martina Zakopalová | foto: 1 | celý článek »

4.A a 4.B Vážení rodiče, milí budoucí čtvrťáci,
vzhledem k vysokému počtu žáků bude vaše bývalá třetí třída rozdělena
do dvou souběžných tříd – 4. A a 4. B. Číst dále...

Přijetí u starosty obce

02.07.2020 | Bc. Michaela Kostovská | foto: 5 | celý článek »

Přijetí u starosty obce V pondělí 29. 6. 2020 se uskutečnilo tradiční setkaní nejlepších a nejúspěšnějších žáků ZŠ Tlumačov se starostou obce. Číst dále...

Informace o přihlášení do školní družiny.

01.07.2020 | Lotka Ševelová

Rodiče, kteří mají zájem o přihlášení žáka 1. – 3. třídy do školní družiny ve školním roce 2020/2021 mohou tak učinit do 31. 8. 2020.
Přihlášku naleznete na webových stránkách školy v záložce Školní družina – Dokumenty ke stažení – Zápisní lístek do školní družiny. Po vytisknutí a vyplnění dokument odevzdejte během školních prázdnin do schránky u vchodu základní školy.

Sesbíráno 14,5 tuny papíru.

01.07.2020 | Lotka Ševelová

Ve dnech 16. – 18. června 2020 uspořádala ZŠ Tlumačov ve spolupráci se SRPDŠ sběr papíru. Byly naplněny téměř čtyři kontejnery o celkové váze 14,5 tuny. V nepříznivém počasí a v hygienicky omezených podmínkách se jedná o dobrý výsledek a všem rodičům, kteří se sběru zúčastnili, děkujeme.

© Základní škola Tlumačov
ŠkolaOnLine 2004-2020
Základní škola Tlumačov - schéma


Tisk ze stránek www.zs.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
31.10.2020 v 19:48:02,
© Základní škola Tlumačov 2020