www.zs.tlumacov.cz
Základní škola Tlumačov

UZAVŘENÍ ŠKOLY OD STŘEDY 14.října 2020

vydáno: 14.10.2020 | autor: Mgr. Robert Podlaspodlas@zstlumacov.cz

ředitel školy, výchovný poradce I

  |  přečteno: 181x

Vážení rodiče, na základě usnesení vlády č.1022 z 12.10.2020 o přijetí krizového opatření se od středy 14.10.2020 OMEZUJE provoz všech základních škol v ČR a to tím, že se ZAKAZUJE PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ ve škole i ve školní družině.

V souvislosti s tím společně se žáky přecházíme od uvedeného data ke vzdělávání "na dálku" - distančním způsobem, který je pro školu i její žáky závazný!
Ve všech třídách školy bude realizována on-line výuka v individuálním rozsahu. Pro každou třídu bude zvlášť nastaven poměr mezi synchronním a asynchronním on-line vyučováním (při synchronní výuce jsou učitelé propojeni se svými žáky prostřednictvím aplikace MS Teams a společně pracují na vzdělávacím úkolu v rámci rozvrhem stanovené schůzky. Při asynchronní výuce žáci plní zadané úkoly v čase, který si sami zvolí a tempem, které jim vyhovuje. Úkoly odevzdávají podle pokynů vyučujících prostřednictvím aplikace MS Teams nebo EŽK.) Obě formy vzdělávání jsou ze zákona pro žáky povinné, škola v třídních knihách sleduje a eviduje pouze účast žáků na „schůzkách“ (Teams). Pokud se žák nemůže „schůzky“  zúčastnit, rodiče jsou povinni jeho neúčast ve vyučování standardně písemně omluvit.

Orientační rozsah „schůzek“:
1. - 3.r. (1 - 2 hodiny denně),
4. a 5.r. (2 - 3 hodiny denně),
6. - 9.r. (3 – 4 hodiny denně)

Alternativou distančního vzdělávání může být ve výjimečných případech i off-line výuka, která neprobíhá přes internet a nepotřebuje digitální technologie. Jde o kombinovanou variantu plnění zadávaných úkolů, samostudia a konzultací. Uvedenou variantu mohou rodiče dohodnout s třídními učiteli svých dětí.

Další informace k průběhu distančního vzdělávání vám budou poskytovat TU vašich dětí prostřednictvím EŽK.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY jsou prodlouženy na celý týden (26. – 30.října 2020)

Děkuji za pochopení mimořádné situace a věřím, že za vzájemné podpory komplikovanou situaci a všechny její souvislosti zvládneme!!

Mgr. PODLAS Robert, ředitel školy 
© Základní škola Tlumačov
ŠkolaOnLine 2004-2020
Základní škola Tlumačov - schéma


Tisk ze stránek www.zs.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
31.10.2020 v 20:36:12,
© Základní škola Tlumačov 2020