Domů » Aktuality » "Já a oni nebo my"

"Já a oni nebo my"

Formou přednášky, promítání a her se žáci třetího a pátého ročníku seznamovali s problematikou lidských vztahů. Vyprávěli si o tom, jaká mohou mít trápení, sdělovali své zkušenosti ze setkání s lidmi jiných národností či barvy pleti. Zamýšleli se nad tím, jak se lidé k sobě chovají, které významné osobnosti jiných etnik dosáhly v životě úspěchu, jak jsou propojeny kultury a tradice ve světě. Byl to další z programů, který měl našim dětem pomoci k větší toleranci, úctě a slušnému chování k sobě navzájem.