Domů » Aktuality » Šesťáci v knihovně

Šesťáci v knihovně

V rámci hodin literatury navštívili u příležitosti měsíce knihy žáci 6. ročníku místní knihovnu v prostorách KIS.

Pro mnohé to bylo první setkání s tak velkým množstvím knih. Žáci se od paní knihovnice ve zkratce dozvěděli o provozu knihovny, o řazení knih. Získané informace mohli zúročit při plnění několika s učivem souvisejících úkolů, které si pro ně připravila vyučující Čj. Kluci a holky usilovně hledali např. mravní ponaučení v bajkách, ustálené začátky a konce v pohádkách, jarní básně v básnických sbírkách či stejná encyklopedická hesla v různých encyklopediích. Byť si někteří představovali dvě hodiny v knihovně úplně jinak, našli se i tací, kteří se zaujetím prošli velké množství knih. Potěšující je jistě i fakt, že z této návštěvy vzešlo několik nově přihlášených čtenářů. Mgr. L. Jirušková