Domů » Aktuality » JAK SI VEDLI NAŠI ŽÁCI V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE U PŘIJÍMAČEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY?

JAK SI VEDLI NAŠI ŽÁCI V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE U PŘIJÍMAČEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY?

V přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2013/2014 si podávali žáci dvě přihlášky. Pokud se nedostali na vybraný obor, mohli si podávat odvolání. A jak to s letošními deváťáky dopadlo?

  

   Ve školním roce 2012/2013 bude odcházet z naší základní školy celkem 16 žáků.

  Na gymnázia se letos nehlásil žádný ze žáků, výrazný zájem byl o školy odborné. Jednalo se o průmyslovou školu ve Zlíně a v Otrokovicích, kam nastoupí po prázdninách 2 žáci na obor stavebnictví a 1 žák na obor aplikovaná chemie. Na hotelovou školu do Zlína nebo do Kroměříže nastoupí na obor hotelnictví 3 žáci, na školu veterinární do Kroměříže 1 žákyně, na kroměřížskou obchodní akademii 2 žáci. Na Střední pedagogickou školu Kroměříž nastoupí 1 žákyně na obor předškolní pedagogika a na Střední zdravotnickou školu Kroměříž  jedna žákyně na obor sociální činnost.

   Ostatní žáci se hlásili na SOŠ do Otrokovic nebo na COPT do Kroměříže na učební obory kuchař – číšník (1 žákyně), autoelektrikář (1 žák), řezník – uzenář (1 žák) a zedník (2 žáci).

   Věřím, že si žáci zvolili ty správné obory, které jim do budoucna umožní dobré uplatnění na trhu práce. Hodně studijních úspěchů, dobré učitele a spolužáky na nových školách.

                 Výchovná poradkyně Mgr. Šárka Matulíková