Domů » Aktuality » Volby do školské rady 2013

Volby do školské rady 2013

Uplynutím funkčního období členů školské rady vznikla potřeba uskutečnit volby na dobu následujících 3 let.

Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VOLEB

 

V souladu s ustanovením volebního řádu do  školské rady při Základní škole v Tlumačově vyhlašuji

volby do školské rady

při Základní škole Tlumačov, okres Zlín příspěvková organizace

zřízené Obcí Tlumačov k 1. 1. 2006 usnesením zastupitelstva obce č.j. Z 13/22/05.

 

Termín voleb : 24. října 2013 (čtvrtek) 7.00 – 16.30 hod.

25. října 2013 (pátek) 7.00 – 12.00 hod.

Místo konání voleb : Základní škola Tlumačov, Masarykova č. 63

 

   Volby do školské rady budou rozhodovat o 2 zástupcích z řad zákonných zástupců a 2 zástupcích z řad pedagogických pracovníků.

Způsob realizace  voleb je dán ustanovením odst. 2 § 167 zákona č. 561 / 2004 Sb.

Složení volební komise : Mgr. Zichová Lenka, Bc. Hricová Lenka a pí.vych. Ševelová Lotka

Komise jmenována ředitelem školy dne 11. října 2013

 

Způsob podávání návrhů na kandidáty a jeho náležitosti :  

q  Termín podání návrhu kandidatury je do 15. října 2013 do 12.00 hod..

q  Kandidatura musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, datum narození, adresu trvalého bydliště, vlastnoruční podpis.

 

Upozornění : Voliči mají povinnost prokázat svoji totožnost, pokud jsou o to požádáni členy volební komise.

 

 

 

 

V Tlumačově 11. října 2013                                    Mgr. PODLAS Robert  ředitel školy