Domů » Aktuality » Tisková zpráva – Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice

Tisková zpráva – Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice

V měsíci říjnu tohoto roku jsme se jako členové vedení školy a zástupci skupiny konzultantů školy v rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ zúčastnili druhého workshopu na téma „Inkluze v praxi“ a druhého „kulatého stolu“ tématicky zaměřeného na „Dokončení SWOT analýzy“.

Současně v tomto měsíci začaly probíhat vzdělávací kurzy pro vedoucí pracovníky zapojených škol a kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky, zejména pro ty, kteří v projektu přijali role konzuzltantů. Jako vedoucí pracovníci jsme se zúčastnili 22. října v Otrokovicích prvního kurzu „Porada jako prvek řízení manažera“ s lektorkou Ing. Koňaříkovou.
Vzdělávací kurz přes svůj nesporný význam v některých ohledech zaostal za očekáváním cílové skupiny vzdělávaných vedoucích pracovníků. Svůj podíl na tom měla i skutečnost, že se jednalo o téma lépe aplikovatelné v podnikatelské sféře.
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků proběhl na naší škole 22. října první kurz z plánovaných čtyř kurzů, a to „Používání tabletů v rámci podpory žáků ohrožených školním neúspěchem“. V používání tabletů nás školil pan P. Dufek správce dat na naší škole. Nedostatkem vzdělávací akce se ukázalo technické zázemí, které svým připojením k netu neumožnilo hromadné instalace a přihlášení všech uživatelů – konzultantů. Závěrem jsme se dohodli, že ve vzdělávání v této oblasti budeme muset ještě dále pokračovat.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

hlavicka_dot