Domů » Aktuality » Vánoční muzicírování

Vánoční muzicírování

V úterý 16. prosince odpoledne zazněly ze školní družiny tóny vánočních koled i básničky v podání žáků 1. stupně. Vystoupení posílila také Alenka Konečná z 2. stupně. Rodiče přivítala paní učitelka Odložilíková a pak byl program již v režii samotných dětí. Každý ročník měl své dobrovolníky, kteří se nestydí vystoupit před posluchači. Předvedli své umění v přednesu, zpěvu, hře na klávesy nebo na flétnu. Všechny moc chválíme. Dík patří také vyučujícím pracovních činností 2. stupně, kteří s žáky napekli malé pohoštění.

Na závěr jsme si společně zazpívali Rolničky a byli naladěni na očekávání Vánoc.

Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, pohody a dobré vykročení do nového roku 2015!