Domů » Aktuality » Alergeny obsažené v jídle

Alergeny obsažené v jídle

Vážení rodiče a strávníci, od 13. 12. 2014 nabývá účinnosti nařízení č. 1169/2011 EU, kterým vzniká školním jídelnám povinnost informovat strávníky o alergenech obsažených v jídle. Označení přítomnosti alergenu v jídle bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen.

Přílohou jídelního lístku na daný týden bude seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísel, která jsou přenesena do jídelního lístku (týká se jídelníčků ve ŠJ, MŠ i na webových stránkách školy.) Přítomnost alergenů v pokrmech připravených ve školní jídelně bude identifikována z receptur a ingrediencí, které byly pro jejich výrobu použity.

Školní jídelna je sice povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý žák – strávník a případně jeho zákonný zástupce uhlídat sám. Při dodržování technologie výroby jednotlivých pokrmů není možné se věnovat strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě.  Školní jídelna má pouze funkci informační stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. V  běžné  praxi  školního  stravování  nelze   zaměňovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý z alergenů.
S případnými dotazy se obracejte na vedoucí školní jídelny Milenu Huráňovou.