Domů » Aktuality » Školní Den Země

Školní Den Země

Ve čtvrtek 23.4.2015 se naše škola připojila k oslavám Dne Země. V tento ekologický svátek jsme si připomněli důležitost ochrany životního prostředí.

Žáci byli rozděleni do čtyř skupin.

První skupina, žáci 1.-3. ročníku, šla na vycházku k přírodní památce Tlumačovská tůňka, dále pak podél Mojeny  k hrázce. Po svačince se vydali na fotbalové hřiště, kde si mohly děti zasportovat, občerstvit se nebo si odpočinout.

Druhou skupinu tvořila 4. a 5. třída. Tyto třídy sbíraly odpadky na trase od základní školy směrem k MŠ Klubíčko U Trojice. Odpadky pak vytřídily do odpovídajících kontejnerů a pak také zamířily k fotbalovému hřišti.

6. a 7. třída čistila přírodu od odpadků tentokrát v místní části Tlumačova – Hrabůvce. Pro představu naplnili 36 šedesátilitrových pytlů odpadem všeho druhu. Následoval přesun na fotbalové hřiště, kde žáci plnili úkoly s tématikou životního prostředí.

Naši nejstarší žáci 8. a 9. třídy byli zapojeni do projektu „Kurovický lom jako nástroj regionálního vzdělávání a osvěty“. Zde měli možnost pozorovat a dovědět se informace o chráněných druzích obojživelníků a rostlin, pokochat se krásou zdejší přírody, ale také svými „úklidovými aktivitami“ v prostoru lomu nemalou měrou přispěli k ochraně přírody. Odměnou jim bylo opékání špekáčků.

Jak jsme se činili, můžete shlédnout na fotografiích.

                                                                                                          Ing. Linda Ševčíková