Domů » Aktuality » Dětská policie letos naposled

Dětská policie letos naposled

V pondělí 25.5.2015 proběhl v obci Tlumačov osmý ročník projektu Dětská policie,

kterým se město Otrokovice snaží přispívat k naplnění cílů Národní strategie BESIP 2011-2020 a současně i dílčích cílů Strategie BESIP Zlínského kraje. Významem akce je dohled na plynulostí a bezpečností silničního provozu a dětem má zprostředkovat základní poznatky o povinnostech řidičů motorových i nemotorových dopravních prostředků. Policejní záštitu převzala PČR, OO Otrokovice a malými policisty se staly děti z 5. ročníku ZŠ Tlumačov.

Po příjezdu na stanoviště (odstavná plocha na výjezdu z obce směrem na Hulín) byly děti obeznámeny s tím, jakým způsobem silniční kontrola probíhá, jaké úkony je třeba učinit, a s velkým nasazením se pustily do práce. Bez ostychu byly schopny navázat kontakt s řidičem, vyžádat si doklady a provést kontrolu vnějšího technického stavu vozidla, příp. povinné výbavy. Každou dílčí kontrolu ukončil příslušník policie provedením dechové zkoušky. Děti měly za úkol všímat si dodržování povinnosti celodenního svícení a používání bezpečnostních pásů.

V tento den se policejní hlídky nesetkaly se závažnějším porušením předpisů a nebyla udělena žádná pokuta. Několik řidičů bylo pouze pokáráno za nevyhovující technický stav, nedostatečné osvětlení vozidla nebo neúplnou povinnou výbavu. Celkem bylo zkontrolováno 15 vozidel (z toho několik kamionů) a jeden motocykl. Všichni řidiči si opět jako odměnu, příp. výstrahu, odvezli malou pozornost věnovanou sponzory akce.

Děkujeme příslušníkům PČR, OO Otrokovice za vstřícnost, se kterou byli dětem k dispozici, a vytvořili tak příjemné podmínky ke společné práci.


Sponzoři  Dětské policie 2015:

Rally Zlín, spol. s r.o., Mitas a.s., ALLIANZ nadační fond, ČSAD Vsetín, a.s., EUROVIA CS, a.s., DSZO, s.r.o., Teplárna Otrokovice a.s., Toma, a.s., Nestlé Česko s.r.o., AAA Auto.