Domů » Aktuality » Adaptatční pobyt 1. tříd v Roštíně

Adaptatční pobyt 1. tříd v Roštíně

Ve dnech 10. – 13. 6. 2015 se žáci 1.A a 1.B zúčastnili adaptačního pobytu v nedalekém Roštíně. Účelem pobytu bylo stmelení obou kolektivů, které se do následujícího školního roku sloučí v jednu třídu. A jak jsme se měli?

Ve středu jsme vyjeli brzo ráno, abychom toho společně co nejvíce stihli. Po příjezdu a ubytování v pokojích jsme se vydali na místní fotbalové hřiště, kde si děti zahrály spoustu her. Odpoledne jsme se pod vedením paní učitelky Prajkové vydali na Kamínku, místní rekreační areál. Po večeři se děti měly možnost „vyřádit“ ve wirpoolu.

Ve čtvrtek jsme si nejen opět zasportovali na fotbalovém hřišti, ale také si vyzkoušeli, jak se cítí nevidomí lidé. Čas se našel i na „blbnutí“ na hracím hřišti před Sokolovnou. Po obědě jsme se vydali do lesa k Roštínské kapli, zde kluci i holky s velkým zaujetím postavil překrásné domečky z přírodnin pro lesní skřítky. Cestou zpátky jsme narazili na živého roháče obecného, největšího brouka žijícího na území Evropy.  Večer si děti užily na oblíbeném karnevalu, který byl plný velmi zajímavých masek.

V pátek dopoledne jsme se společně vydali pátrat po pokladu, k jehož obsahu však vedla nelehká cesta. Děti musely správně odpovědět na záludné otázky z českého jazyka, matematiky a hlavně prvouky. Všichni však odpověděli správně, a tak si nalezený poklad mohli poctivě rozdělit. Po výborném obědě už jsme si sbalili své kufry, tašky, batůžky a vyrazili zpět do Tlumačova.

Celý adaptační pobyt proběhl v příjemné atmosféře. Děti společně strávily velmi cenné chvíle, které jim na začátku školního roku jistě budou jen k dobru.

                                                                                                             Za pedagogický doprovod

                                                                                                              Mgr. Michaela Lišková