Domů » Aktuality » Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý 23. 6. proběhlo v místní knihovně pasování prvňáčků na čtenáře.

Na půdě knihovny děti přivítala paní knihovnice, pod jejímž vedením si následně prohlédly celou knihovnu.  Následně se dozvěděly jak se „vaří“ kniha, musely splnit dva úkoly, kterými prokázaly, že již umí číst a hlavně rozumí danému textu. Po složení čtenářského slibu jim odměnou byla šerpa s nápisem „Malý čtenář 2015“ a také pamětní list. Na památku si děti ještě odnesly krásnou knihu s příběhy Medvídka Pú.

Doufáme, že v knihovně naši prvňáčci nebyli naposledy.