Domů » Aktuality » Přijetí žáků ZŠ Tlumačov starostou obce

Přijetí žáků ZŠ Tlumačov starostou obce

K závěru školního roku patří již tradičně setkání starosty obce s vybranými žáky ZŠ Tlumačov.

Tito žáci se mohou pyšnit nejen výborným prospěchem, ale i příkladným plněním školních povinností, aktivitou a obětavou prací ve prospěch kolektivu. Nejen vyznamenáním na vysvědčení, ale především přístupem k práci, spolehlivostí a nadstandardním nasazením jsou vzorem pro ostatní.

   Letos byla starostovi  obce  P. Horkovi  představena desítka úspěšných žáků.

Za třídu 1.A Lenka Nováková a za 1.B Anička Jarošová, slibné žákyně, které

jak doufáme v budoucnu rozvinou a uplatní své nadání a předvedou se v tom nejlepším světle.

Terezka Jonášková ze 2. třídy stejně jako Danielka Vejmělková ze třídy 4. navázaly na úspěchy svých starších sester, které rovněž navštěvovaly naši školu a dnes již úspěšně studují na střední resp. vysoké škole. Děvčata kráčejí v jejich šlépějích.

 3. třída představila panu starostovi  Moniku Gajdůškovou a 5. třída hned dvojici   žáků Marka Skácela a Zuzanu Dzurusovou. Výborný prospěch, kamarádské chování, snaživost, pečlivost, to jsou vlastnosti společné všem jmenovaným žákům.  

Alena Konečná ze 6. třídy zvládla úspěšně přechod na 2. stupeň základní školy a navázala na výborné výsledky z minulých let. Snaživá aktivní dívka je oporou třídního kolektivu.

Vítek Hujíček ze 7. třídy je chlapec  sice  nenápadný, ale spolehlivý, poctivý v přístupu k práci, vždy vzorně připravený na  vyučování. Je to žák, který nikdy nezklame učitele ani spolužáky.

Lucie Nguynová z 8. ročníku je vzorem pečlivosti a píle, které ji charakterizují už od začátku školní docházky. Milá kultivovaná dívka, oblíbená mezi spolužáky, zlepšuje průměr jinak prospěchově slabší třídy.

A to nejlepší nakonec: sympatická žákyně  9. ročníku Zdeňka Kadlčíková, která po celých 9 let školní docházky prokazovala  své mimořádné kvality. Dívka s výborným studijním potenciálem            nikdy neviděla na vysvědčení jinou známku než jedničku! To je skutečně výjimečné. Kromě toho reprezentovala školu v nejrůznějších znalostních soutěžích s velmi dobrými výsledky. Kvalitního výsledku dosáhla i letos jako úspěšná řešitelka okresního kola matematické soutěže.

Přáli bychom si, aby další chlapci a děvčata  navázali na její úspěchy.  I nevelká škola může vychovat  nadané  a úspěšné žáky, kteří budou dělat škole  dobré jméno na soutěžích i při dalším studiu.  Chce to jen kus píle, zdravé ctižádosti, poctivý přístup ke každé práci. A nenechat se odradit neúspěchy. Teprve vytrvalost a houževnatost přináší kýžené výsledky.

Za rok se sejdeme u pana starosty znovu a doufáme, že letošní ocenění žáci ve své práci nepoleví a naopak, že přibudou jména dalších úspěšných žáků, kteří si zaslouží ocenění za celoroční práci.

Mgr. L.Zichová