Domů » Aktuality » V novém školním roce se máme na co těšit.

V novém školním roce se máme na co těšit.

Prázdniny plné sluníčka jsou za námi a už se opět scházíme ve škole, abychom se společně pustili do práce.

Letošní prázdniny přinesly pro vedení školy a některé její pracovníky spoustu pracovních povinností a úkolů. Ne, že by tomu tak v předchozích letech nebylo, ale rychlost, se kterou bylo nutné připravit např. realizaci projektu „Znalost cizího jazyka otvírá brány do světa“, byla téměř „astronomická“.

Nemám v úmyslu popisovat desítky hodin práce strávené nad zpracováním projektu, administrací žádosti a přípravnými pracemi, protože je vnímám jako osobní vklad do rozvoje školy. Chtěl bych jen stručně popsat konečný přínos projektu pro školu. V rámci rozvoje profesních dovedností vyučujících Aj se v průběhu prázdnin zúčastnila Bc. L. Melichárková 14 denního vzdělávacího kurzu pro učitele angličtiny na Maltě. Následně se v říjnu vybraná 10členná skupina žáků II.st. vypraví na týdenní pobyt do Worthingu – Jižní Anglie s výukou angličtiny a doprovodným programem. Třetí šablona našeho projektu je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti v rámci „čtenářských dílen“. Tato šablona nám umožní doplnit a výrazně rozšířit knižní fond školy jak pro podporu výuky, tak pro mimoškolní čtenářské aktivity. Celkový objem finančních prostředků získaných zpracováním projektu je 258.705,- Kč, což významněji podpoří jazykovou a čtenářskou gramotnost některých našich žáků.Protože se ve škole dlouhodobě snažíme o zařazování rozvojových aktivit, nemohu nezmínit i výraznou změnu ŠVP (školního vzdělávacího programu) v části výuka cizích jazyků. Po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli začínat s výukou anglického jazyka od 1.r.. V prvních dvou ročnících bude výuka probíhat jednou týdně nenásilnou , hravou formou, na kterou naváže stávající systém 3 hodin týdně od 3.r.. Od rozšíření výuky prvního cizího jazyka si slibujeme zvýšení kvality jazykových dovedností žáků a zejména vytvoření lepších podmínek pro adaptaci nejmladších žáků na výuku cizího jazyka.Další velkou změnou, která navazuje na aktivity předchozího školního roku je zřízení a existence dvou oddělení školní družiny v nových prostorách školy. První oddělení ŠD povede v tomto školním roce paní vychovatelka L. Ševelová ve zrekonstruovaných prostorách školních dílen a druhé oddělení pro starší žáky I.st. bude pracovat v uvolněné třídě I.st. pod vedením vychovatelek Mgr. M. Liškové a Bc.P. Šaurové. ŠD 1 bude oddělením větším, do kterého bude přijato až 28 žáků a bude provozováno v ranním i odpoledním režimu. Oddělení ŠD 2 bude jen odpolední družinou, ze které se po 14.30 hod. mohou žáci přesunout ještě do oddělení ŠD 1. Toto oddělení se bude naplňovat pouze do počtu 22, protože třída je rozměrově menší.
V obou odděleních se bude pracovat podle plánu pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti zaměřené na výtvarné, čtenářské a pohybové aktivity.

Poslední zbrusu novou aktivitou tohoto školního roku, která podpoří motiv ŠVP – „Škola zdravého životního stylu“, bude nabídka doplňkového stravovacího režimu. Bude spočívat v tom, že si žáci školy budou moct denně kupovat svačinky v duchu zdravého stravovacího režimu.
Svačinka bude stát 10,-Kč a žáci si ji sní o velké přestávce ve školní jídelně. Ke svačince budou mít k dispozici i pitný režim.

Kromě výše uvedených aktivit, které jsou doplněním vzdělávací a výchovné nabídky školy se škola bude věnovat plnění vzdělávacích cílů a celoročního plánu práce.

Věřím, že se nám bude dařit vzdělávací a další úkoly  plnit v duchu našeho vzdělávacího programu „Škola zdravého životního stylu“. Velkým motivem roku bude i skutečnost, že se bude jednat o „rok školní akademie“, která s největší pravděpodobností proběhne v měsíci prosinci, jako akademie vánoční.

Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo nejen na akademii a do školy přilákat co největší množství rodičů a příznivců školy, protože pak nám naše práce přináší radost a velké uspokojení.