Domů » Aktuality » První školní den

První školní den

Datum 1. 9. 2015 se zapsal do životů žáků první třídy jako jeden z nejdůležitějších dní jejich života. Zahájili jím školní docházku, která jim pomůže naučit se nové dovednosti a znalosti, rozvíjet jejich ducha, a hlavně si v kolektivu spolužáků najít a upevnit nová přátelství.


Naše „prvňáčky“ přivítal v jejich první školní den pan starosta Petr Horka, pan ředitel Mgr. Robert Podlas, zástupce školní rady Mgr. Aleš Kouřil a celý pedagogický sbor. Pan ředitel žáky a rodiče přivítal s přáním, aby se jim ve škole se spolužáky a učiteli líbilo, aby měli pokud možno co nejvíc krásných vzpomínek, a aby si odnesli vše, co budou do svých budoucích životů potřebovat. Zmínil také tři nejdůležitější události, na které se mohou žáci v tomto školním roce těšit: výuka anglické jazyka od první třídy, akademie a výjezd vybraných starších žáků na jih Anglie. 

Tradičně pak prvňáčky do školy doprovodili žáci devátého ročníku, pro které je tento den, vlastně i celý školní rok, zlomovým – nastupují do posledního ročníku, ve kterém se budou muset rozhodnout, co chtějí se svým životem dělat. Pořád se chtějí stát princeznami, astronauty, sportovci, popeláři? Nebo se jejich sny změnili a budou se chtít věnovat informatice, marketingu, medicíně, nebo něčemu úplně jinému? Ať se rozhodnou jakkoli, měli by volit svědomitě a podle svého nejlepšího uvážení, a pak jejich závěrečná volba nebude špatná.