Domů » Aktuality » TV chvilky

TV chvilky

Pro děti je přirozenou potřebou pohybová aktivita. Zajišťuje jejich zdravý vývoj. Sezení v lavicích vede k přetěžování pohybového aparátu, nedostatek pohybu vyvolává neklid, nesoustředěnost, únavu.

V dnešním vyučovacím procesu se činnosti střídají a také vyučující dokáží vystihnout chvilku, kdy je třeba se protáhnout a osvěžit. Ke zlepšení výkonu stačí 2 – 3 minuty. Docílíme tak kompenzace jednostranného statického zatížení, odstraníme únavu, ovlivníme pozornost a nastolíme relaxaci.