Domů » Aktuality » Dopravní výchova

Dopravní výchova

Ve čtvrtek 8. října se poprvé vydali žáci čtvrtého ročníku na dopravní hřiště do Otrokovic. Nejdříve si v učebně vyslechli teoretickou část – základy dopravní problematiky, techniku jízdy na kole i jeho správnou výbavu. S paní Dolinovou hovořili o vztazích mezi účastníky silničního provozu, řešili na obrázcích dopravní situace a kritizovali na nich špatné chování některých osob. Poprvé se podrobili zkušebnímu testu. Zatím obstála pouze 1 žákyně – Karolína Kašpárková.

V druhé části už byly  děti  zodpovědné za vlastní pohyb na komunikaci.  Na výborně vybaveném dopravním hřišti reagovaly na světelná znamení, značky, naučily se jezdit na kruhovém objezdu, správně ukazovat změnu směru i respektovat chodce. Bc. Dolinová upozornila na nebezpečí většiny špatně upevněných dětských přileb. Pouze dvě byly vyhovující!

   Kromě jednoho auta, nabouraného do značky a několika pokut, proběhlo vše v pořádku, děti se bavily a zároveň učily.   Při cestě na vlakové nádraží pak čtvrťáci sami předvedli ohleduplné chování k ostatním chodcům i správné přecházení křižovatky na semaforu. 

   Děkujeme paní Dolinové za vynikající a velmi přínosnou výuku a těšíme se na další setkání v zimním období u nás, ve škole.