Domů » Aktuality » Vánoční školní akademie – 21. 12. 2015

Vánoční školní akademie – 21. 12. 2015

V pondělí 21. prosince proběhla školní akademie ve vánočním duchu. Celou akademii zahájil pan ředitel svým úvodním slovem. Jako první přišel na řadu školní sboreček s písní Prosinec pod vedení paní učitelky Jiruškové. Poté již slova patřila moderátorům: Kláře Juráňové a Adamu Bilíkovi, kteří všechny přítomné přivítali krásnými slovy, v nichž nechyběla vážnost ani vtip.

Jak to vypadá v čertí škole, nám ukázali žáci 2. a 5. třídy. Ti menší se pod vedení paní učitelky Luciferové učili válet, lelkovat, čistit kopyta, točit ocasem nebo přikládat pod kotel. Ti starší už museli vynaložit více úsilí. Paní učitelka Rohatá po nich chtěla už i počty a pekelná vyjmenovaná slova! Nicméně vše se povedlo a všichni čerti obstáli!

Že je v zimě důležité chodit nejen teple oblečen, ale myslet i na zvířátka v lese, nám předvedli prvňáčci. Koroptvička, jelen, liška, sova a další naštěstí našli velký stromeček, který je pod své větve schoval. A nezapomněl na ně ani pan myslivec.

Po mrazivé lesní zimě nás svým zpěvem u srdce zahřál školní sboreček. Tentokráte s písní Václava Neckáře „Půlnoční“.

V milé náladě se nesla i scénka 4. třídy pojmenovaná „Pastelky“. Stejně jako lidi, tak i každá pastelka umí namalovat něco jiného: Modrá maluje nebe, moře a řeky. Červená zase umí rty, sukýnky, mašličky a srdíčka. Zelená kreslí stromy, hory, trávu nebo keře. A žlutá zase rozjasní naše obrázky sluníčkem. A co bílá? Ta přece umí jako jediná namalovat sníh! A tak se také stalo!

Jak tráví svůj volný čas žáci osmé třídy, jsme se mohli podívat v netradiční scénce – stínohře. Žáci za bílou oponou prosvícenou silným reflektorem předvedli, že se ve svém volném čase umí bavit velmi originálně – tancem, zpěvem, fotbalem nebo parkurem.

Že angličtina není žádná věda, nám ukázali třeťáčci v pohádce The three pigs – Tři prasátka.

Žáci 6. třídy nám zase předvedli skvělý návod jak po Vánocích zatočit s nadbytečnými kily! Jednoduše a prostě! Stačí si zajít do Tomova fitness centra a zatančit si zumbu! Na tomto místě je nezbytné podotknout, že do vystoupení se velmi zdařile zapojili i chlapci! Klobouk dolů!

Období mezi vánočními svátky a Silvestrem bývá neodmyslitelně spjato s televizními estrádami a scénkami. Jednu z divácky nejpopulárnějších s názvem „Včera, dnes a zítra“ nám předvedli žáci 9. třídy. A musím uznat, že Felix Holzmann a Iva Janžurová mají zdatné nástupce!     

S pásmem koled a folklorních básní se nám ještě jednou představili žáci 3. třídy. Zazněly básně notoricky známé, ale také ty neznámé. A dětem to v kožíšcích, beranicích, šátcích a fjertúšcích nesmírně slušelo.

Předposledním vystoupením bylo povídání o adventu v německém jazyce v podání žáků z 8. třídy. A závěr patřil opět školnímu sborečku. Tentokráte zazněla píseň „Vánoční modlitbička“, v níž žáci 5., 6. a 8. třídy vyjádřili jedno velké přání.

A tímto přáním bych chtěla skončit i tento příspěvek! Už je sice po Vánocích, ale ta kouzelná slova z písně se hodí i k přání všeho dobrého do nového roku. 

Prosíme, mějte se rádi!


Úplným závěrem bych pak na tomto místě chtěla poděkovat paní učitelce Pavlíně Kolaříkové za skvělou organizaci nejen celého velkého dne!  Děkuji!

Fotografie v galerii – Vánoční školní akademie 2015