Domů » Aktuality » Telegraficky z okrskového kola recitační soutěže

Telegraficky z okrskového kola recitační soutěže


místo konání: ZŠ Mánesova Otrokovice

termín konání: pondělí  7. 3. 2016

soupeři našich žáků: žáci z Otrokovic, Napajedel a  Halenkovic

počet soutěžících: 12 žáků v každé soutěžní kategorii

VÝSLEDEK:

                I. kategorie – R. Dvořák, 3. r. – 3. místo

                II. kategorie – D. Vejmělková, 5. r.  – 2. místo

                III. kategorie – T. Hrtús, 6. r. a J. Kozumplíková, 6. r. – shodně  4. místo

                IV. kategorie – M. Horková, 8. r. – 2. místo, K. Juráňová, 9. r. – 1. místo

Co dál?: POSTUP DO OKRESNÍHO KOLA – D. Vejmělková, K. Juráňová, M. Horková

Závěrem: MYSLÍM, ŽE SE NÁM DAŘILO.                                  L. Jirušková