Domů » Aktuality » 1. místo v soutěži Čarovné barvy země!

1. místo v soutěži Čarovné barvy země!

V letošním školním roce jsme se poprvé přihlásili do výtvarné soutěže Čarovné barvy země, kterou vyhlašuje Slovanské hradiště v Mikulčicích a těší se v Jihomoravském kraji velké oblibě i účasti.

Soutěž nás zaujala především pro velmi netradiční úkol – vytvořit dílo pouze pomocí přírodních barevných jílů či jiných přírodnin. Barvy bylo tedy potřeba nejdříve připravit, umíchat a naučit se s nimi pracovat, protože mají jiné vlastnosti než běžně dostupné a používané barvy z obchodu. Poté jsme dali hlavy dohromady a přemýšleli, jak nejlépe zpracovat zadané téma „Půda jako kronika“ pro starší žáky a „Paměti národa“ pro mladší žáky. Trojice žákyň 5. třídy (Markéta Gelnarová, Kristýna Hejdová a Daniela Vejmělková) vytvořila obraz na plátně mapující legendu o Svatoplukovi a jeho třech synech a trojice žáků 7. třídy (Honza Váňa, Dušan Kouřil a Denisa Dvořáková) vytvořila koláž z přírodnin, kterou jsme nazvali Skrytá tajemství minulosti, a právě jejich dílo v soutěži bodovalo a vyhrálo 1. místo. V obrovské konkurenci nádherných prací nás toto vítězství těšilo o to víc.
Všem zúčastněným za jejich práci moc děkuji! Paní učitelka Pavlína Kolaříková