Domů » Aktuality » Výchovný koncert – 28. 6. 2016

Výchovný koncert – 28. 6. 2016

V úterý 28. 6. 2016 uskutečnily dva koncerty Soukromé základní umělecké školy Kroměříž. Nejprve si koncert poslechl 1. Stupeň, následně se do hudebního umění zaposlouchal stupeň druhý.

Žáky 1. stupně celým koncert provázela oblíbená animovaná postavička mimoně a seznamovala žáky s jednotlivými hudebními nástroji. Všechny představované nástroje měli žáci rovněž možnost vidět i naživo, neboť byly vybrány takové, na které přítomní členové základní umělecké školy hráli. Pochopitelně nechyběly ani hudební ukázky. Zazněly tak skladby z pohádek, filmů i seriálů. Na závěr koncertu jsme si všichni společně zazpívali pásničku Petře, Petříčku z české pohádky S čerty nejsou žerty.  

Pro 2. stupeň měli mladí muzikanti připraven průřez žánrovými styly od 60. let minulého století do současnosti. Část hudebních ukázek a interpretů byla promítána jako komentovaná projekce, část skladeb jsme slyšeli naživo.

Všem se nám vystoupení, které nám zprostředkoval a také v něm účinkoval spolužák z 8. ročníku Radim Vráblík, moc líbilo. Škoda jen, že se žáci více „neodvázali“. Třeba příště!

Fotografie v galerii – Výchovný koncert 28. 6. 2016