Domů » Aktuality » Výlet žáků VI. třídy – Buchlovice – Buchlov

Výlet žáků VI. třídy – Buchlovice – Buchlov

Dopis třídní učitelky žákům:

Moji milí žáci a žákyně!
Letošní školní rok byl pro mne i pro vás nový v tom, že jste se přesunuli na druhý stupeň, změnili jste učebnu, v rozvrhu se vám objevily nové předměty a s nimi nastoupili i noví učitelé a nová třídní učitelka. Celý rok jsme se měli možnost poznávat, zjišťovala jsem, jak si vedete v samostatnosti, bystrosti, rychlosti i dalších schopnostech. Na základě zjištění, že převážná většina z vás jsou zdatní sportovci, schopní organizátoři a pomocníci, někteří i s dobrým kulturním přehledem, jsem zvolila kombinaci sportovního vyžití i kulturního vzdělávání. Proto jsme vyrazili na zámek Buchlovice, hrad Buchlov a to vše jsme propojili turistikou.
I přes vysoký počet dětí ve třídě jsme cestovali  vlakem a autobusem jako běžní cestující, neměli jsme žádné soukromé spoje. Jsem ráda, že jste se všichni chovali slušně, v případě potřeby jste uvolnili i místo starším. Žádný z řidičů nemusel nikoho napomenout, i spolucestující si pochvalovali, že jste šikovní.
V Buchlovicích jsme navštívili zámek. Prohlídka byla velmi pěkná a zajímavá…jen „klouzací papuče“ dělali některým z vás problémy! Naštěstí se nikdo nezranil, ale díky boji s „papuči“ možná přeslechl řadu zajímavostí.
Po prohlídce zámku jsme se přesunuli turistickou trasou na hrad Buchlov. Lze říci, že tempo bylo pro některé “vražedné“, ale vy jste to nakonec všichni zvládli. Ti, kteří měli dost sil, hledali kolem cesty překvapení. Měli za úkol objevit uschovanou šelmu někde kolem cesty. Netrvalo to dlouho a krásná vyřezávaná liška pod kořeny jednoho ze stromů byla objevena. Naopak ti, kteří tráví většinu času doma u počítačových her, si skutečně sáhli až na dno. Že se nemýlím? Alespoň jste viděli, že je třeba něco s tím udělat.
Prohlídka hradu byla také zajímavá, někteří poprvé slyšeli pověst o zázračné lípě či viděli „náhubek pro klevetné ženy“.
Přesun do Buchlovic lze označit jako slušný sportovní výkon, protože i tempo zpět bylo poměrně rychlé. Drobné kázeňské přestupky se ztratily v celém zdařilém dni a já bych vám ráda vzkázala: „Děkuji vám, za pěkný den a řadu příjemných zážitků“. „Doufám, že i vy jste byli spokojení.“

Vaše třídní učitelka Šárka Matulíková.