Domů » Aktuality » PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL V ROCE 2016 – 2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL V ROCE 2016 – 2017

Pro žáky 9. ročníků se začal poslední školní rok na základní škole. V tomto roce budou muset zvládnou nejen studijní povinnosti jako v běžném školním roce, ale i přípravu na přijímací zkoušky ke studiu na středních školách.

      Veškeré dostupné informace budou žákům, ale i jejich rodičům předávány
 prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Šárky Matulíkové.
     První informace k přijímacímu řízení lze nalézt na stránkách www.zkola.cz
další pak rodiče obdrží od výchovné poradkyně po 19. říjnu, kdy se zúčastní 
schůzky výchovných poradců k problematice přijímacího řízení. 
    V této chvíli platí, že jednotná přijímacího zkouška proběhne formou  písemného
testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ze vzdělávacího oboru Matematika.
 Pro 1.kolo přijímacího řízení jsou stanoveny 2 termíny:
 1.termín:
     12.dubna 2017 pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia 
     18.dubna 2017 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 2.termín:
      19.dubna 2017 pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia 
      20.dubna 2017 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 
   Další důležité informace  budou předány na schůzce VP s rodiči žáků, kteří
v tomto školním roce budou končit školní docházku.
                       S přáním úspěšného školního roku VP Mgr. Šárka Matulíková
                                             Výsledek obrázku pro přijímací zkoušky