Domů » Aktuality » Drumbeny v naší škole

Drumbeny v naší škole

Rytmy připomínající bubnování afrických domorodých kmenů zněly v pátek 4. 11. po celé dopoledne naší tělocvičnou, a to díky neobvyklému zážitkovému programu.

Ten měl možnost absolvovat každý z našich žáků. Jeho neodmyslitelnou součástí byly drumbeny – rytmické nástroje z recyklovaného papíru a dřeva. Jejich tvůrce, Zdeněk Roller, měl pro každý třídní kolektiv připraven hodinový pořad plný rytmů. Na jejich tvorbě a hře se svým způsobem podílel každý žák. Na drumben, který dostal k dispozici, měl možnost vytvořit vlastní rytmický motiv, který ostatní napodobovali. Ozvláštněním byla i hra na didgeridoo – rytmicko-melodický nástroj původně vytvořený z dutého eukalyptového kmene, na který se dají vyloudit velmi zvláštní zvuky.

 Všechny prvky programu byly zaměřeny na podporu komunikace a týmové aktivity. Věřím, že tento netradiční hudební program byl pro každého příjemným zpestřením pátečního vyučování.

                                                                                                                                          Mgr. Leona Jirušková