Domů » Aktuality » Sběr papíru

Sběr papíru

V říjnu se v naší škole ve spolupráci se SRPDŠ uskutečnil sběr papíru se záměrem použit část získaných finančních prostředků k nákupu malířských potřeb na výtvarné aktivity žáků školy spojené s úpravou podchodu u vlakového nádraží.

Akce byla velmi úspěšná, v průběhu týdne bylo odevzdáno 16.200 kg papíru. Současně byla vyhlášená soutěž s finanční odměnou pro jednotlivé třídy, které nasbíraly největší množství papíru. Po součtu výsledků si nejaktivněji vedla třída 1., na druhém místě se umístila třída 7. a třetí v pořadí byla třída 5. Následovaly třídy 8. a 3.
Poděkování patří žákům, kteří se aktivně podíleli na organizaci sběru papíru, za což obdrželi věcnou odměnu. Děkujeme i rodičům za aktivní spolupráci a nepřímo i výchovu žáků k třídění odpadu.