Domů » Aktuality » Seznam přijatých uchazečů

Seznam přijatých uchazečů

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanovení § 46 odst. 1 a § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst 2 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace těchto uchazečů: Seznam přijatých ke stažení v pdf.