Domů » Aktuality » Dějepisná exkurze do Zlína

Dějepisná exkurze do Zlína

Ve čtvrtek 19. 10. se žáci šesté a sedmé třídy zúčastnili dějepisné exkurze do Zlína.

 Naše první kroky směřovaly na zlínský zámek, kde jsme si prohlédli výstavu věnovanou životu a době Karla IV., nejvýznamnějšího panovníka českých zemí. Součástí této výstavy byly i dokonalé repliky českých korunovačních klenotů. Autory replik jsou věhlasný český zlatník a šperkař Jiří Urban z Turnova, který má na svém kontě i další významné šperkařské počiny (např. vytvořil šperky pro britskou královnu Alžbětu II. nebo zhotovil repliku koruny pro císaře Svaté říše římské) a slovenští manželé Cepkovi.

Po zhlédnutí výstavy jsme se společně přemístili do Muzea jihovýchodní Moravy, kde nás pod vedením muzejních pedagožek čekal vzdělávací program s názvem „Bádání o středověkém Zlíně“. Žáci si na chvíli vyzkoušeli práci archivářů a v připravených materiálech vyhledávali informace týkající se města Zlína v období středověku. Součástí programu byly také nejrůznější úkoly (např. obtisk pečeti české a polské královny Elišky Rejčky nebo psaní husím brkem). Naši žáci si se všemi mnohdy nelehkými úkoly dokázali poradit a dostalo se jim tak velké pochvaly.

Myslím, že celá exkurze byla velmi povedená.

Fotografie v galerii – dějepisná exkurze do Zlína, 6. a 7. ročník