Domů » Aktuality » Elektronická žákovská knížka od 2.pololetí 2017/2018

Elektronická žákovská knížka od 2.pololetí 2017/2018

V závěru 1.pololetí školního roku 2017/2018 se stává aktuální příprava přechodu z papírové verze žákovské knížky na elektronickou. Bude se týkat 5. – 9.r. školy. K snadnějšímu spuštění a využívání aplikace poslouží následující informace.

Vážení rodiče,
na naší škole bude od 1.února 2018 uveden do provozu systém hodnocení a předávání informací o prospěchu a chování žáků zákonným zástupcům prostřednictvím EŽK
(elektronické žákovské knížky) v 5. – 9.ročníku školy.
Přístup do EŽK bude od 5. února 2018 zajištěn prostřednictvím internetového odkazu https://zstlumacov.bakalari.cz

Spuštění elektronické aplikace ŽK vyžaduje běžné připojení k internetu přes počítač, tablet nebo mobilní telefon. Zákonným zástupcům a žákovi budou předány přihlašovací údaje do systému EŽK v rámci informativní schůzky 30.ledna 2018 (úterý) od 15.30 hod.. Rodiče budou na schůzce rovněž seznámeni s uživatelským ovládáním aplikace.
Přidělené přihlašovací údaje do systému (značka=uživatelské jméno a heslo) budou platit po celou dobu školní docházky žáka. Doporučujeme si je pečlivě uschovat a samozřejmě neposkytovat třetím osobám. V případě ztráty přihlašovacích údajů zákonný zástupce písemně požádá školu o přihlašovací údaje nové. Přístupové údaje nelze poskytovat po telefonu nebo e-mailem.

Zákonný zástupce se do aplikace EŽK přihlašuje pouze svými přihlašovacími údaji (NE žákovými!), čímž potvrzuje pravidelnou kontrolu průběhu klasifikace, hodnocení chování svého syna/dcery a vlastní informovanost o průběhu školní práce. Četnost přístupů do EŽK není omezena, očekávaná je alespoň jednou týdně.

V případě nedostupnosti internetového připojení v domácnosti, zákonný zástupce požádá školu o přístup do aplikace EŽK v jejich prostorách. Přístup mu bude umožněn po dohodě v provozní době.

Mgr. Robert Podlas, ředitel ZŠ