Domů » Aktuality » HAPPY EASTER!

HAPPY EASTER!

Velikonoce slaví lidé v mnoha zemích světa! Tradice s těmito svátky spojené se liší podle národů, které svátky oslavují. V hodinách angličtiny si o některých zvycích anglicky mluvících zemí také povídáme. Letos jsme si dokonce sami některé z nich vyzkoušeli.

   

    V úterní hodině angličtiny jsme si povídali o dvou z nich – Easter Egg Hunt, což by se dalo přeložit jako „Lov velikonočních vajíček“. Dospělí rozmístí vajíčka na různá místa a děti je hledají, dokud je všechna nenajdou. Děti hledaly papírová vajíčka, kterých bylo rozmístěno na školním dvoře celkem 94. Byl stanoven časový limit 5 minut, za který jich měly děti najít a „ulovit“ co nejvíce. Pro vítěze byly připraveny i drobné odměny.

    Na druhý závod si každý závodník připravil zdobené vařené vajíčko, které použil v závodě „Egg rolling“, který je národním zvykem v Bílém domě. Děti závodí v koulení zdobených vajíček po travnatém svahu před  Bílým domem. Vítězí vajíčko, které v co možná nejlepším čase dosáhne úpatí svahu, ale je i co nejméně poškozené. Nám musel postačit asfaltový povrch školního dvora, takže naše vajíčka byla výrazně více poškozená a některá se bohužel do cíle nedostala celá. I když závody netrvaly příliš dlouho, někteří si parádně při hledání vajíček „mákli“, protože běhali nejrychleji, jak mohli, aby ulovili vajíček co nejvíc. 

  Myslím, že si děti odnesly z hodiny nejen poznatek o zvycích jiné země, ale také si je tak trochu vyzkoušely na vlastní kůži. Nechyběl ani smích, zejména když vajíčka ztrácela postupně své obaly a do cíle vlastně ani nedoputovala.  

Doufáme, že i vy jste měli Velikonoce plné radosti a zábavy!

                                                        Studijní skupina žáků V. třídy.