Domů » Aktuality » Sbírkové dny pro Světlušku byly velmi úspěšné

Sbírkové dny pro Světlušku byly velmi úspěšné

V uplynulém týdnu byla na naší škole možnost přispět do dlouhodobého projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu s názvem Světluška. Tento projekt pomáhá nevidomým lidem zapojit se do běžného život.

Sbírka se uskutečnila pod patronací otrokovických turistických oddílu TOM 1419 a TOM 1412. Vybrané částky z Otrokovic a Tlumačova se následně sčítaly a odesílaly společně.

Zájem o sbírku byl ve škole opravdu velký. Velké poděkování patří všem, kteří si zakoupili nějaký upomínkový předmět a přispěli tak na dobrou věc. Vybraná  částka nakonec činila 4 020 Kč, což je výborný výsledek!

Celkový výtěžek z týdenní sbírky včetně otrokovických kasiček činil 20 507 Kč. Děkujeme všem! Věřte, že jste přispěli na dobrou věc!