Domů » Aktuality » Vybíráme střední školy

Vybíráme střední školy

Tento školní rok je pro žáky 9. ročníku velmi důležitý. Ne jenže jsou na naší základní škole posledním rokem, ale hlavně si v tomto roce vybírají střední školu.

V pátek 5. 10. 2018 jsme s vybranými žáky navštívili Veletrh středních škol ve zlínském Kongresovém centru. Střední školy ze Zlínského kraje zde představily nejen své učební a maturitní obory, ale i své výrobky a možnosti pozdějšího uplatnění žáků a studentů na pracovním trhu.  Velkým pozitivem bylo, že studenti i učitelé prezentovaných středních škol našim žákům poskytli spoustu informací k samotnému studiu, ale i k jednotlivým přijímacím zkouškám.

V rámci kariérního poradenství byl žákům poskytnut Atlas školství, v němž naleznou základní informace o každé střední škole ve Zlínském kraji.

Další informace o budoucím studiu na střední škole je možné získat z publikace, kterou si zdarma můžete stáhnout na adrese: https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/prijimaci-zkousky-na-stredni-skolu-2019-terminy

Níže uvedenému kalendáři by měli věnovat pozornost především žáci, kteří se hlásí na školu, u níž je podmínkou přijímacího řízení talentová zkouška. Škola musí na svém webu nejpozději 30. října 2018 uveřejnit podmínky přijímacího řízení. Přihlášky se odevzdávají nejpozději 30. listopadu 2018.

Na naší škole funguje kariérní poradce, kterým je v letošním školním roce Mgr. Naděžda Urbánková. V rámci svých konzultačních hodin, případně po telefonické či osobní domluvě kdykoli jindy, velmi ráda zodpoví všechny dotazy rodičů i žáků.

Níže jsou uvedeny důležité termíny přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.