Domů » Aktuality » 100. výročí republiky na 1. stupni

100. výročí republiky na 1. stupni

V pátek 26. října 2018 se na místní základní škole uskutečnil netradiční den pro děti 1. stupně. V tento den nezasedly do lavic jako obvykle, ale těšily se poutavý a zábavný program, který jim přiblíží historii vzniku Československa.

Na prvním stupni věnovali projektu dopolední vyučovací hodiny. Prvňáčci si povídali, jak vypadají naše barvy na státní vlajce. Pod jejich šikovnýma ručkama vznikala velmi pěkná srdíčka v barvách trikolóry. Děti 2. třídy si připomněly slova a emotivní melodii naší státní hymny, všechny se shodly na tom, že je jedna z nejkrásnějších. Vypracovaly pracovní list, v němž se učily poznávat další státní symboly. Třetí a čtvrtá třída si hravou formou pomocí hry puzzle oživila významné osobnosti uplynulých sta let, v animovaném seriálu Dějiny udatného českého národa jim jejich průvodce, český lev, prozradil, jak to tehdy bylo se vznikem našeho samostatného státu a poté žáčci psali ve skupinách svá přání České republice k narozeninám. Pátá třída si přiblížila historii vzniku samostatného Československa divadelním pásmem nazvaným „Co vyprávěla naše republika“, v němž připomněla nejdůležitější momenty, ať už radostné či méně radostné, přesto dotýkající se našeho národa po celé staletí. I přes počáteční rozpaky a trochu té zdravé trémy se s tímto úkolem žáci poprali na výbornou a sklidili nejenom potlesk, ale i pochvalná slova svých kamarádů, vyučujících a vedení školy.  Připojili se k nám i někteří žáci 2. stupně, a své kooperativní schopnosti prokázali při velkých třídních projektech. Jedni psali zajímavé skupinové práce mapující životy T. G. Masaryka, E. Beneše, M. R. Štefánika, jiní nezapomněli na naše sportovce a mnohé další osobnosti století, na které můžeme být právem hrdi. Výsledkem se stala poutavá prezentace, která bude zdobit prostory naší školy.

Všichni školáci se do projektu pustili s velkou chutí a za svou práci si zaslouží velkou jedničku!!!!

     Poděkování patří také vyučujícím, kteří si pro děti připravili zážitkový program, i vedení školy, neboť se snaží v maximální míře podporovat učitele v jejich snaze nabízet dětem kvalitní formy vzdělávání.

 

     Co říci závěrem? Projektový den splnil svůj cíl, upevnil v dětech povědomí o historických událostech naší země. Přiblížil jim významné události z našich dějin, které Českou republiku formovaly a utvářely. Věříme, že velká výročí spojená s naší zemí nám dávají jedinečnou příležitost připomenout si, kdo jsme, a zamyslet se nad tím, kam vlastně směřujeme a jaké jsou naše skutečné hodnoty…

                                                                                                  Mgr.Lenka Vernerová