Domů » Aktuality » Staleté kořeny

Staleté kořeny

V letošním roce si celá naše republika připomíná významné historické výročí – 100 let vzniku ČSR. Do oslav tohoto dějinného mezníku se aktivně zapojila i Základní škola v Tlumačově , a to formou různých celoškolních projektů pro žáky 1. a 2. stupně. Vedení školy i my, učitelé, vnímáme tyto aktivity jako příležitost posílit výchovu k občanství, připomenout si pojmy vlastenectví, osobní hrdost a společenská aktivita .Pojďme nahlédnout alespoň krátce do programu místní základní školy a připomenout si alespoň některé z velmi zdařilých akcí.

                   Výstava „Sto let zpátky v čase “ školáky nadchla

 

 

     V rámci školního projektu „Staleté kořeny“ dostali  naši žáci příležitost navštívit  poutavou výstavu v Kulturním a informačním středisku v Tlumačově pod názvem „ Sto let zpátky v čase“. Zhlédli ji s velkým nadšením, obdivem a pozorností, neboť jim umožnila proniknout do různých oblastí života občanů, seznámit se s historií obce a načerpat tak inspiraci k dalším celoškolním aktivitám. A čím výstava oslovila naše děti nejvíce ?

     Především expozice zaměřená na školství r.1918, jenž  prezentovala předměty, které se tehdy vyučovaly, školní budovy, v nichž se učilo nejen česky, slovensky, německy, ale i dalšími jazyky menšin. Nejvíce debatující skupinku jsme mohli najít u vystavených vysvědčení, která jako by přímo vybízela děti k tomu, aby hledaly rozdíly mezi tehdejším a dnešním hodnocením.

     Velice  milým překvapením a zpestřením celé vernisáže byla i ukázka toho, jak se vařilo. Mnohé z dobových předmětů už naší nejmladší generaci mnoho neříkají a často vyvolávají v dětech úsměv.

      Často slyšíme, nebo dokonce sami říkáme, že dřív se žilo a bylo lépe. Jenomže je to vážně pravda? Koncem předminulého a začátkem minulého století vypadaly české vesnice, města a domy zcela jinak. Jejich obyvatelé v nich žili, v porovnání s dneškem, naprosto odlišným způsobem života. Dnešní lidé ale o tehdejším způsobu žití vědí jen velmi málo. Naše obec a život lidí v domácnostech před 100 lety byla další částí výstavy. O tom, jak se žilo na přelomu 19. a 20. století nejen zde v Tlumačově a okolí, se mohly děti přesvědčit z ukázek historických budov  místních  obyvatel, ale i korespondence, která byla nepostradatelnou součástí každodenního života. Společně s žáky jsme zapátrali ve starých fotografiích. Mnohé budovy děti s nadšením poznávaly a vyprávění nebralo konce.

     Obdiv vzbuzovaly i jednoduché dobové hračky, stavebnice, panenky. Ačkoli nebyly vyvedeny k dokonalosti, na kterou jsou dnešní děti zvyklé, přesto si řada z nás, zvláště těch dříve narozených, s úsměvem a nostalgií připomněla své dětství.

     Poslední část expozice patřila informacím o penězích a cenách zboží. Dozvěděli jsme se, jaké peníze se na našem území používaly za 1. světové války a těsně po vzniku samostatné republiky. Prohlédnout jsme si mohli nejen obrázky dobových mincí a bankovek, ale i další dokumenty z oboru financí.

Nejtěžší úkol pak čekal v hodinách dějepisu na starší žáky. Museli zjistit ceny zboží v době kolem roku 1918 a platy v té době. Díky pomoci učitelů potřebné údaje našli a mohli konstatovat, že život v době vzniku republiky určitě nebyl jednoduchý.

     Výstava nás všechny zaujala a uvědomujeme si, že její příprava nebyla vůbec jednoduchá.

Budoucí říjnový celoškolní projekt ZŠ naváže na získané vědomosti žáků. Aktivity budou provázány výukou, jedná se o kontinuální proces, který vyvrcholí výstupem v podobě prezentace jednotlivých tříd.

     Děkujeme zaměstnancům Kulturního a informačního střediska v Tlumačově za možnost výstavu navštívit a odnést si hluboký zážitek.

 

                                                                                               Mgr. Lenka Vernerová