Domů » Aktuality » PLES SRPDŠ A ZŠ Tlumačov – 16. 3. 2019

PLES SRPDŠ A ZŠ Tlumačov – 16. 3. 2019

V sobotu 16. března se v sále otrokovické Besedy uskutečnil již tradiční Školní ples pořádaný naší školou a SRPDŠ. K tanci a poslechu i letos hrála kapela Los playboys.

Večer byl zahájen přivítáním hostí předsedkyní spolku a ředitelem školy. Posléze žáci 9. ročníku zatančili slavnostní polonézou, kterou nacvičili pod vedením sl. Kristýny Kvasničkové a sl. Jany Kolomazníkové. Taneční vystoupení bylo inspirováno pohádkovým příběhem O Šípkové Růžence.
Přibližně o hodinu později měli hosté možnost zhlédnout druhé taneční vystoupení žáků, tentokráte pod vedením paní učitelky Mgr. Terezy Šimoníkové. Z kluků i děvčat se na chvíli stali rebelové. Právě hudba ze stejnojmenného filmu se stala základem pro netradiční polonézu.
Obě dvě vystoupení se žákům velmi povedla a měla úspěch, což dokládal i dlouhotrvající potlesk přítomných návštěvníků.
Celý ples se opět vydařil. A právě nyní je zapotřebí poděkovat lidem, kteří se na jeho realizaci podíleli.

Mgr. Michaela Samohýlová


Poděkování ředitele školy.
Stejně jako paní kolegyně i já cítím, že se nám letošní ples opravdu podařil. Vyprodaný sál Otrokovické besedy svědčí o zájmu nejen z řad rodičů, ale i bývalých žáků. Skoro bych řekl, že náš školní ples je i trošku abiturientským večírkem. Těší nás to, protože se ukazuje, že ve škole se vytváří pozitivní vazby nejen mezi spolužáky ale i mezi žáky a jejich učiteli.

Velké poděkování si zaslouží realizační tým členek SRPDŠ, pracovníků školy, žáků 9.r. a jejich tanečních instruktorek a dalších podporovatelů plesu. Mezi ně patří i všichni sponzoři, kteří se podíleli na pořízení bohaté tomboly. Je velmi obtížné některého ze sponzorů vyzvednout a zdůraznit, ale je velmi potěšující, že se mezi nimi stále častěji objevují bývalí žáci školy. Moc jim za to děkujeme!!

Školní ples by určitě neměl takovou úroveň, pokud by se nesešla tak příjemná společnost lidí, kteří měli chuť strávit večer se svými přáteli, známými a také s našimi nejstaršími žáky, s pracovníky školy a členkami spolku rodičů a přátel školy.
Všem účastníkům a příznivcům školního plesu ještě jednou děkuji  a těším se na další společné setkání, kterým může být školní slavnostní akademie v květnu tohoto roku u nás ve škole!!

Mgr. Robert Podlas