Domů » Aktuality » Vánoční atmosféra naladěna!

Vánoční atmosféra naladěna!

Před prázdninami jsme se věnovali tomu, co nás baví!

    Dne 20. 12. 2019 se žáci druhého stupně sešli ve třídách spolu se svými třídními učitelkami a strávili zde první dvě vyučovací hodiny formou tradiční vánoční besídky u cukroví a dárků. 
    Poté se dle vlastních zájmů rozdělili do tří skupin, v nichž strávili zbytek posledního školního dne tohoto kalendářního roku.
    První početná skupina se účastnila turnaje v odbíjené pod vedením Mgr. R. Podlase, Mgr. T. Šimoníkové a Mgr. N. Urbánkové. Přihlášení sportovci byli rozlosováni do pěti týmů, které spolu zápolily o zlatou medaili. Ve všech týmech byl znát smysl pro fair play, sportovní duch a odhodlanost, ovšem oceněny mohly být pouze první tři pozice:
1. místo získal tým „FBI“ s počtem 9 b. 
(Složení: S. Flaková, D. Pijáček, R. Čepička, M. Vitásek, D. Vejmělková, S. Melichar).
2. místo obsadili „JAJ“ s počtem 8 b.
(Složení: M. Kelová, M. Gajdůšková, R. Dvořák, O. Skopalík, Z. Jarošová, M. Bednaříková, N. Suroviak).
3. místo získala „ESA“ s počtem 3 b.
(Složení: M. Šumbera, J. Hric, V. Dvořáková, K. Rulfová, T. Vranec, S. Skopal-Procházka).
Vzhledem k vyrovnanému skóre posledních třech týmů je nutné ocenit také zbylé dva týmy,“Leprikoty“ a „Mistry“, kteří bojovali do posledních vteřin a neztráceli optimismus. Všem patří velká pochvala!

     Druhá skupinka realizovala svůj výtvarný talent ve vánoční dílně výrobou vánočního cukroví a dekorací s touto tématikou za podpory Mgr. L. Kašíkové a Bc. M. Kostovské. Žáci si zde kromě tradičního pečení vyzkoušeli např. techniku linorytu a dále také malování na sklo, což si dle spokojených výrazů velmi užili a aktivně si odpočinuli.

     Heslem „kdo si hraje, nezlobí“ se jistě řídila skupina č. 3, jež strávila svoji trojhodinovku hraním deskových her a zábavnou logikou za doprovodu příjemných vánočních koled. Na své si zde přišli nejen žáci, ale i paní učitelky Mgr. J. Večeřová, Mgr. L. Melichárková, RNDr. M. Zakopalová a pí M. Weimannová, které se aktivně zapojovaly a dělaly tak žákům společnost.

    Děkuji všem za příjemně prožitý den!
    Přeji Vám pohodové prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2020 plný studijních úspěchů a především zdraví.


                                                                                      za kolektiv pedagogů  Tereza Šimoníková