Domů » Aktuality » Jak probíhá provoz školy v současné situaci?

Jak probíhá provoz školy v současné situaci?

• Od 10. září žáci a zaměstnanci školy nosí roušky ve společných prostorách školy, žák musí mít minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest – rýma), nesmí do školy vstoupit. • Přítomnost rodičů v budově školy je možná pouze výjimečně a s rouškou. Rodiče žáka, u kterého se projeví příznaky nemoci během vyučování, si jej na vyzvání neprodleně ze školy vyzvednou. Doma mají rodiče telefonicky kontaktovat svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu. • Při příchodu do školy si žáci u vchodu do školy dezinfikují ruce, při příchodu k učebnám si důkladně umyjí ruce, popřípadě provedou dezinfekci. Žák je povinen dodržovat všechna aktuálně platná hygienická pravidla. • Podle pokynů MŠMT se snažíme omezit kontakt žáků mezi třídami. • V učebnách je zajištěno pravidelné větrání, úklid a dezinfekce. Škola provádí dezinfekci a další opatření vždy dle aktuálně platných pokynů. • Třídy chodí na obědy podle stanoveného pořádku v časových odstupech, při vstupu a odchodu z jídelny si důkladně umyjí nebo dezinfikují ruce.