Domů » Aktuality » Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022

Těšíme se na vás v novém školním roce, seznamte se, prosím, s průběhem úvodního týdne nového školního roku.

Zahájení školního roku 2021/2022

1. září v 7:30 2. – 9. ročník příchod do školy

– poprázdninové přivítání s třídním učitelem/třídní učitelkou v kmenové třídě

– screeningové testování na COVID-19

– seznámení se s hygienickými a protiepidemickými pravidly a opatřeními

– úvodní třídní aktivity

– předpokládaný odchod mezi 9. a 10. hodinou

 

1. září v 8:00 1. třída – Slavnostní přivítání žáků 1. ročníku před hlavním vchodem do budovy školy

– přivítání panem ředitelem a žáky 9. ročníku

– přivítání paní učitelkou ve třídě

– screeningové testování na COVID-19

– návštěva školní družiny, úvodní třídní schůzka s rodiči

 

Provoz školní družiny:

  • ranní provoz ŠD 1 od 6:00 od 1. 9. 2021 (před otestováním žáků používání roušek)
  • odpolední provoz ŠD 1 + ŠD 2 od 1. 9. 2021 (do 16:00)

Školní stravování:

  • přihlašování obědů vedoucí školní jídelny telefonicky.
  • 1. 9. 2021 obědy mezi 11:30 a 12:30
  • od 2. 9. dle rozvrhu po skončení dopoledního vyučování (upozorňujeme na časové posuny odchodů na obědy u tříd k zajištění minimálního kontaktu tříd a skupin)

Základní hygienická pravidla:

Žáci, zaměstnanci a třetí osoby jsou povinni nosit roušky, respirátory ve společných prostorách školy. Z opatření jsou vyjmuty osoby s potvrzením od lékaře o nemožnosti nosit ochranu úst ze zdravotních důvodů.

Žádáme zákonné zástupce, aby žáky s příznaky onemocnění neposílali do školy.

Případná potvrzení o řádně ukončeném očkování proti COVID-19 nebo běžící 180denní lhůtě po prodělání nemoci COVID-19 konzultujte s třídními učiteli, také nahlaste pobyt v zahraničí v posledních 14 dnech prázdnin.

Velmi důležitá je častá a správná hygiena rukou, dezinfikování při vstupu do školy, mytí rukou po příchodu do třídy, po užití toalet a před jídlem.