Domů » Aktuality » Mámo, táto, už jsem čtenář!

Mámo, táto, už jsem čtenář!

Je konec školního roku a z našich prvňáčků se stali čtenáři. Naučili se všechna písmenka. Dokáží přečíst všechna slova. V knížkách si již mohou nejen prohlížet obrázky, ale sami si přečtou pohádky i příběhy. Proto rádi přijali pozvání do tlumačovské místní knihovny na KIS, kde byli pasováni na čtenáře. Moc si to společně užili. Dověděli se, jak to v knihovně chodí, jak se půjčují knížky. A jednu si společně dokonce „uvařili“. Na závěr nechyběla ani sladká tečka. Děkujeme paní Šimoníkové za krásné dopoledne.