Domů » Aktuality » Etické dílny: Image, nebo charakter?

Etické dílny: Image, nebo charakter?

Dnešní dopoledne se v 6. A neslo v duchu interaktivní besedy na velmi duchaplné téma.

Žáci měli možnost diskutovat, vyjádřit svůj názor a přemýšlet nad tím, zda je v jejich životě důležitější vnější vzhled, nebo charakter a na praktických příkladech ze života a ilustrativních příbězích se učili správnému uchopení nejen těchto dvou pojmů.

Děkujeme paní lektorce za příjemně strávený společný čas a žákům přejeme mnoho setkání především s těmi dobrými charaktery. Jak bylo dnes řečeno: „Železo se ostří železem, charakter se vytváří v jednání s lidmi.“

Tereza Šimoníková, ŠMP