Domů » Aktuality » VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

V souladu s ustanovením volebního řádu do školské rady při Základní škole v Tlumačově
vyhlašuji volby do školské rady
při Základní škole Tlumačov, okres Zlín příspěvková organizace zřízené Obcí Tlumačov k 1. 1. 2006 usnesením zastupitelstva obce č.j. Z13/22/05.

Termín voleb: 13. března 2023 od 13 do 16 hod.
Místo konání voleb: Základní škola Tlumačov, Masarykova č. 63

Doplňovací volby do školské rady budou rozhodovat o 1 zástupci z řad zákonných zástupců.
Způsob realizace voleb je dán ustanovením odst. 2 § 167 zákona č. 561 / 2004 Sb.

Složení volební komise: pí Lotka Ševelová, pí Lenka Dobešová, pí Kateřina Odstrčilová.
Komise jmenována ředitelem školy dne 28. února 2023.

Návrh kandidátů z řad zákonných zástupců žáků:
֎ paní STANIŠOVÁ PAVLÍNA (děti v 1. a 7. ročníku)
֎ pan VESELSKÝ LUKÁŠ (děti v 5., 8. a 9. ročníku)
֎ paní VRÁNOVÁ LENKA (děti v 1. a 3. ročníku)

Upozornění: Voliči mají povinnost prokázat svoji totožnost, pokud jsou o to požádáni členy volební komise.

V Tlumačově 28. února 2023
RNDr. Martina Zakopalová
ředitelka ZŠ Tlumačov