Domů » Aktuality » Seznam přijatých uchazečů

Seznam přijatých uchazečů

Ředitelka základní školy – Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace jako příslušný
správní orgán rozhodla v souladu s ustanovení § 46 odst. 1 a § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.,
správní řád, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 v základní
škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace těchto
uchazečů: