Projektový den ve školní družině – HISTORIE HANÁCKÉHO TLUMAČOVSKÉHO KROJE

V pátek 4. června 2021 uskutečnila školní družina projektový den zaměřený na historii a současnost hanáckého tlumačovského kroje. Po představení žákům dvou krojovaných členek Historického spolku Tlumačov, paní Fialové a paní Pavlíčkové, si od obou žáci vyslechli v místním dialektu včetně písní stručnou historii regionu Haná, obce Tlumačov a především vývoj tlumačovského hanáckého kroje. Tento … číst více

Výlet ŠD do Rymic

Školní družina zorganizovala v rámci projektového dne mimo školu naučný výlet do obecní knihovny a skanzenu v obci Rymice u Holešova. Po příjezdu do Rymic jsme navštívili obecní knihovnu, kde na nás čekal pan Jan Pospíšil, místní kronikář a numizmatik, který provedl poučný a zajímavý výklad o významu, vzniku a vývoji peněz. V průběhu přednášky se … číst více

Sesbíráno 14,5 tuny papíru.

Ve dnech 16. – 18. června 2020 uspořádala ZŠ Tlumačov ve spolupráci se SRPDŠ sběr papíru. Byly naplněny téměř čtyři kontejnery o celkové váze 14,5 tuny. V nepříznivém počasí a v hygienicky omezených podmínkách se jedná o dobrý výsledek a všem rodičům, kteří se sběru zúčastnili, děkujeme.

Informace o přihlášení do školní družiny.

Rodiče, kteří mají zájem o přihlášení žáka 1. – 3. třídy do školní družiny ve školním roce 2020/2021 mohou tak učinit do 31. 8. 2020. Přihlášku naleznete na webových stránkách školy v záložce Školní družina – Dokumenty ke stažení – Zápisní lístek do školní družiny. Po vytisknutí a vyplnění dokument odevzdejte během školních prázdnin do … číst více

Sportovní odpoledne školní družiny.

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 proběhlo na hřištích areálu Tlumačov sportovní odpoledne pro žáky školní družiny. V první části byli žáci rozděleni do čtyř skupin sportovních her. Své síly a dovednosti si poměřili na jednotlivých stanovištích, na kterých se postupně pod vedením pedagogů prostřídali. Jejich výkony byly zaznamenány a po ukončení proběhlo vyhodnocení a předání … číst více