Březnová exkurze do Prahy

V úterý 1. března 2016 navštívilo 28 žáků osmého a devátého ročníku tlumačovské školy Prahu, hlavní město naší republiky. Cílem bylo poznat vzácné historické centrum Prahy a prohlídka Pražského hradu. Organizačně exkurzi zajišťovala osvědčená vzdělávací agentura dr. P. Kočího z Kroměříže, který nás po celou dobu prohlídky Prahou provázel  a erudované seznamoval s jednotlivými objekty … číst více

Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou

V pátek 9. října 2015 se žáci druhého stupně ZŠ v Tlumačově zúčastnili v prostorách budovy KIS besedy se spisovatelkou paní Martinou Bittneroou. Paní Bittnerová, rodačka z Nového Města na Moravě, se věnuje tématu zákulisí života slavných osobností české historie a literatury, především 19.století. O tom svědčí i název knihy, kterou vydala v roce 1913 … číst více

Historická Olomouc 6. října 2015

V úterý 6. října 2015 se vypravili žáci 8. ročníku po stopách historie města Olomouce, dnes krajského města Olomouckého kraje. Průvodcem Olomoucí se nám stal dr. P. Kočí, jehož vzdělávací agentura celou akci zaštiťovala, pedagogicky dozor pak zajišťovaly paní učitelka Zichová a paní asistentka Ševčíková. Vlakem z Tlumačova na olomoucké nádraží a odtud pěšky směrem … číst více

Den Země 2011

V pátek 29. dubna 2011 se vybraná skupina žáků ze Základní školy v Tlumačově zúčastnila programu, který pro ně v rámci Dne Země uspořádaly, stejně jako v předchozích letech, pracovnice Kulturního a informačního střediska v Tlumačově. Pětičlenné skupinky žáků z jednotlivých tříd  plnily vědomostní a dovednostní  úkoly co nejpečlivěji, protože vítěz, jehož vyhlášení proběhne  tuto … číst více