Družina má talent – akce ŠD

V pátek 16. 6. 2023 se prostor školní družiny proměnil v jeviště pro soutěžící a hlediště pro diváky a porotu. A co že se to dělo? Všechna tři oddělení hledala svůj talent. Přihlášené děti mohly soutěžit v tanci, hře na hudební nástroj, zpěvu anebo ve cvičebních sestavách. Na startovní listinu se zapsalo 13 soutěžících. S údivem a zatajeným dechem … číst více

Projektový den ve školní družině – HISTORIE HANÁCKÉHO TLUMAČOVSKÉHO KROJE

V pátek 4. června 2021 uskutečnila školní družina projektový den zaměřený na historii a současnost hanáckého tlumačovského kroje. Po představení žákům dvou krojovaných členek Historického spolku Tlumačov, paní Fialové a paní Pavlíčkové, si od obou žáci vyslechli v místním dialektu včetně písní stručnou historii regionu Haná, obce Tlumačov a především vývoj tlumačovského hanáckého kroje. Tento … číst více

Sportovní odpoledne školní družiny.

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 proběhlo na hřištích areálu Tlumačov sportovní odpoledne pro žáky školní družiny. V první části byli žáci rozděleni do čtyř skupin sportovních her. Své síly a dovednosti si poměřili na jednotlivých stanovištích, na kterých se postupně pod vedením pedagogů prostřídali. Jejich výkony byly zaznamenány a po ukončení proběhlo vyhodnocení a předání … číst více

Svatý Martin a školní družina.

Husa ve znaku Tlumačova, farní kostel zasvěcený svatému Martinovi, mají hodně společného s legendou o Martinovi, vojákovi a později biskupovi. S připomenutím této historické pověsti přišli i žáci školní družiny, kteří si připravili pod vedením paní vychovatelky Ševelové krátké představení. Ve scénce připomněli žákům 1. stupně legendární příběh spojený s tímto jménem a také martinské … číst více

Vynášení Morany

Děti ze školní družiny se na první jarní den náležitě připravovaly, aby se mohly rozloučit s Paní zimou a přivítaly tak přicházející jaro. V první družině si děti za pomoci paní vychovatelky vyrobily malé Morany z papíru, v druhé družině jsme Moranu vyráběli velkou z recyklovatelných prvků. Ruku k dílu přišly přiložit i holky ze … číst více

Masopustní karneval ve školní družině.

Minulý týden ve středu 7. 2. 2018 a v pátek 9. 2. 2018 se ve školních družinách I a II uskutečnil masopustní karneval, který byl plný krásných masek a kostýmů. Žáci si pod vedením vychovatelek vyzdobili družinky a někteří i vyrobili masky. Tříhodinový program byl vyplněn soutěživými hrami, tancem a rejem masek.K občerstvení posloužily dobroty, … číst více

Masopustní karneval

V pátek 24. 2. 2017 uspořádala školní družina ve velké tělocvičně základní školy masopustní karneval pro své žáky. Karnevalu se v působivých maskách zúčastnili téměř všichni žáci z obou oddělení. Tříhodinový program byl vyplněn soutěživými hrami, tancem a rejem masek. K občerstvení posloužily dobroty, které dětem připravily maminky. Karneval se žákům velmi líbil a stává … číst více

Školní družina a svatý Martin

Stalo se již tradicí školní družiny připravit krátké povídání o svatém Martinovi, jehož jméno, spolu s husou ve znaku, je spjato s historií Tlumačova. Žák 1. třídy Pavel Karlík v kostýmu svatého Martina a žákyně 2. třídy Anna Jarošová, Justýna Kutňáková, Lenka Nováková a Tereza Hejdová připomněli životní příběh a legendu o vojákovi a později … číst více

Školní družina ve školním roce 2015/2016

Informace o provozu a přihlašování do školní družiny ve školním roce 2015/2016. Oddělení ŠD1 pro nejmladší žáky školy bude naplněno do počtu 28 žáků. Provozní doba oddělení trvá v čase 6:00 – 7:40, po skončení vyučování 11:40 – 15:30. Vychovatelkou tohoto oddělení bude paní Lotka Ševelová. Oddělení ŠD2 pro starší žáky školy bude naplněno do … číst více