Mámo, táto, už jsem čtenář!

Je konec školního roku a z našich prvňáčků se stali čtenáři. Naučili se všechna písmenka. Dokáží přečíst všechna slova. V knížkách si již mohou nejen prohlížet obrázky, ale sami si přečtou pohádky i příběhy. Proto rádi přijali pozvání do tlumačovské místní knihovny na KIS, kde byli pasováni na čtenáře. Moc si to společně užili. Dověděli … číst více

Přijetí nejlepších žáků třídních kolektivů u pana starosty

V úterý 28.6.2022 byli přijati a oceněni panem starostou Petrem Horkou nejlepší a nejúspěšnější žáci z jednotlivých třídních kolektivů za školní rok 2021/2022. Byli vybráni žáci, kteří mají výborný prospěch, svědomitý přístup k práci a úspěchy ve školních i mimoškolních soutěžích. Setkání na Obecním úřadu v Tlumačově bylo velmi příjemné, žáci si odnesli odměnu a bylo pro ně připraveno … číst více

Zdravý týden

Týden od 6. do 10. června se nesl ve znamení zdravého životního stylu. Celý týden odstartovala pondělní soutěž s názvem Peče celý Tlumačov, v níž žáci a vyučující soutěžili o nejlepší zdravý pokrm. Recepty byly hodnoceny porotou složenou ze zástupců tříd. Všem, kteří se do soutěže zapojili, patří velké poděkování. Vaše recepty všechny zaujaly svojí nápaditostí a … číst více

Anglické odpoledne

Ve čtvrtek 2. června se čtvrťáci sešli na dalším anglickém odpoledni. Cílem bylo objevování Velké Británie a alespoň části toho, co k ní neodmyslitelně patří. Nechyběla, samozřejmě, vlastnoručně vyrobená svačina. V pondělí 13. a 20. června se konalo „anglické odpoledne s rodilým mluvčím“. V prvním termínu byla akce věnována dětem ze třetí a čtvrté třídy, … číst více

Lanáček Otrokovice – další oslavy Dne dětí.

Po pondělní zábavě s logickými a deskovými hrami si naše děti z 1. stupně v pátek 3. 6. 2022 užily další zábavné dopoledne. Navštívili jsme otrokovické lanové centrum Lanáček. Většina park znala, takže se všichni těšili. 1. – 3. ročník si mimo jiné užil cestu vlakem a MHD. Pro některé to byla první dobrodružná jízda po kolejích. Žáci … číst více

Exkurze do Pevnosti poznání

Ve středu 25. května zorganizovaly vyučující fyziky pro žáky 6. a 7. třídy exkurzi do Pevnosti poznání v Olomouci. Žáky čekal velmi nabitý program. Nejprve si spolu s animátory vyzkoušeli ovládání blesků, vody a další zajímavé experimenty z mnoha fyzikálních oblastí, poté žáci v expozici Světlo a tma míchali barvy. Měli také možnost vidět sebe na snímku z termokamery, … číst více

Den dětí na 2. stupni

Letošní Den dětí jsme na naší škole oslavili přesně 1. června formou tří volitelných výletů. Každý si mohl zvolit zaměření dle vlastního výběru. První variantou oslavy Dne dětí byla sportovní aktivita v podobě cyklovýletu do Kroměříže, které se zúčastnilo 21 žáků 2. stupně. V historickém centru Kroměříže žáky čekala zmrzlinová odměna, poté se vydali zpět do … číst více