www.zs.tlumacov.cz
Základní škola Tlumačov

1. fáze otevření školy od 12. dubna 2021

vydáno: 09.04.2021 | autor: Mgr. Robert Podlaspodlas@zstlumacov.cz

ředitel školy, výchovný poradce I

  |  přečteno: 405x

Vážení rodiče a milí žáci, od pondělka se i naše škola připojí k obnovení prezenční výuky ve třídách 1.stupně – rotačním (střídavým) způsobem. V týdnu od 12. dubna 2021 se ve škole budou prezenčně učit žáci 1., 3. a 5.r. a zbytek tříd 2., 4.A a 4B. se ještě pořád budou vzdělávat z domova distančně. V dalším týdnu od 19. dubna 2021 si třídy pozice vymění. 2.r., 4.A a 4.B se vrátí do školy na prezenční výuku a 1., 3. a 5.r. se na týden přesunou domů na výuku distanční.

Výuka na 1.stupni bude probíhat podle rozvrhů, které budou aktualizovány v Bakalářích během tohoto víkendu. Při vyučování budeme velmi důsledně dodržovat princip homogenity tříd – nebudeme třídy míchat ani propojovat. I nadále nebude probíhat běžná výuka Hv – „nebudeme zpívat“ (budeme se věnovat zejména teorii) ani Tv (hodiny budou o pobytu a pohybu venku!)

Pro zajištění prezenční výuky tříd 1.stupně musíme dodržovat přísná režimová opatření MZDR ČR:
  • všechny osoby pobývající ve škole musí mít zakryté dýchací cesty (dospělí minimálně respirátory, žáci chirurgickými rouškami)
  • žáci a zaměstnanci školy budou 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) testováni samoodběrnými Ag testy Singclean GT v době před zahájením vyučování
  • při testování žáků budou asistovat pracovníci školy
  • žáci nebudou k testování nuceni, důsledkem neúčasti na testování však bude, že se žáci nebudou moct účastnit prezenční výuky!

Pokud s testováním svého dítěte nesouhlasíte, oznamte svoje rozhodnutí třídnímu učiteli a dítě do školy neposílejte. Z prezenční výuky bude automaticky omluveno a bude dostávat zadání a pokyny prostřednictvím aplikace MS TEAMS.

Další podrobnosti samostudia a možnosti podpory budete domlouvat s třídními učiteli. V uvedeném případě škola nemá možnost ani povinnost prezenční výuku suplovat výukou distanční!

Podrobnosti k testování:
  • žáci se budou testovat po příchodu do školy nebo do školní družiny na testovacích místech (malá tělocvična, malá jazyková učebna 2.stupně)
  • u žáků nejmladších škola při testování neodmítne asistenci některého z rodičů, nebo třetí písemně pověřené osoby
  • testování se nemusí zúčastnit žáci, kteří onemocnění COVID-19 prodělali a od jejich prvního pozitivního PCR testu neuplynula doba delší než 90 dní – škola vyžaduje potvrzení laboratoře nebo ošetřujícího lékaře
  • testování se rovněž nemusí zúčastnit žáci, kteří mají negativní PCR test, který není starší než 48 hodin
  • shlédněte videonávod k testování spolu s vašimi dětmi na odkazu                            https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Školní družina:
Od 12.4. 2021 do odvolání bude škola provozovat 3 oddělení ŠD vždy pro žáky jediné třídy = ŠD1 – ŠD2 – ŠD3 v týdny, kdy bude probíhat prezenční výuka! Začátek provozní doby ŠD1 a ŠD2 je v 6.00hod., ŠD3 ranní družinu nemá. Konce provozních dob všech oddělení jsou maximálně do 16.00hod..

Školní stravování:
Školní stravování pokračuje v nastaveném provozním režimu. Pro žáky prezenčně vzdělávané bude zajištěn školní oběd v jídelně po skončení vyučování při dodržení všech hygienických zásad.
Nezapomínejte přihlašovat a odhlašovat obědy u vedoucí školní jídelny paní M.Huráňové!

Všechny třídy 2.stupně se po uvedenou dobu 14 dnů vzdělávají stále distanční formou (z domu).
S návratem žáků 2.stupně do školy se počítá až ve 2. fázi otevírání škol.

Děkuji za pochopení a podporu při postupném nastavování podmínek pro návrat k běžnému režimu školní práce, který v současné době považuji za mimořádně důležitý!

Mgr. Robert Podlas, ředitel školy© Základní škola Tlumačov
ŠkolaOnLine 2004-2021
Základní škola Tlumačov - schéma


Tisk ze stránek www.zs.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
05.08.2021 v 23:03:44,
© Základní škola Tlumačov 2021