www.zs.tlumacov.cz
Základní škola Tlumačov

Informace o změnách ve vzdělávání žáků školy od 17. května 2021 - pondělí

vydáno: 13.05.2021 | autor: Mgr. Robert Podlaspodlas@zstlumacov.cz

ředitel školy, výchovný poradce I

  |  přečteno: 192x

Vážení rodiče a milí žáci, od pondělka 17.května 2021 se k prezenční výuce „ve škole“ vrací všechny třídy 1.stupně. Na 2.stupni se třídy zatím pouze rotačně vymění. V uvedeném týdnu se ve škole budou prezenčně učit žáci 1.- 5.tř. + 7. a 9.tř.. Zbytek tříd - 6. a 8. tř. se budou vzdělávat z domova distančně (měl by to být poslední distanční týden doma?!).

Výuka bude probíhat podle rozvrhů, které budou v Bakalářích aktualizovány s platností od 17.5.. Změny se dotknou i distanční výuky v 6. a 8.třídě. Při prezenčním vyučování se budeme snažit zachovat princip homogenity tříd, který už od pondělka nebude tak přísný.

Pro zajištění prezenční výuky musíme i nadále dodržovat přísná režimová opatření MZDR ČR:
 • všechny osoby pobývající ve škole musí mít zakryté dýchací cesty (dospělí respirátory, žáci chirurgickými rouškami)
 • při pobytu venku si žáci podle pokynů svých vyučujících budou moct roušky sundávat
 • žáci 1.stupně a zaměstnanci školy se budou testovat 1x týdně (v pondělí)
 • žáci 2. st. 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním) samoodběrnými Ag testy Singclean GT
 • pro následující týdny bude platit časový rozvrh příchodu do školy k testování:
  1.stupeň (malá tělocvična): 
  7:30 - 1. a 3 .tř. 

  7:45 - 2. tř.
  8:00 - 4.A a 4.B

  2.stupeň (velká tělocvična): 
  7:30 - 5. a 6. tř.              
  7:45 - 7. tř.
  8:00 - 8. a 9. tř.


  ŽÁCI SE VE ŠKOLE MOHOU ROVNĚŽ TESTOVAT VLASTNÍMI NEINVAZIVNÍMI TESTY S PODPOROU DOSPĚLÉ OSOBY (některého z rodičů nebo jimi pověřené osoby)!!
  Podrobnosti k testování:                https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 • žáci se budou testovat po příchodu do školy nebo do školní družiny na testovacích místech (1.stupeň – malá tělocvična a 2.stupeň + 5.tř. - velká tělocvična)
 • při testování budou žákům asistovat pracovníci školy
 • žáci nebudou k testování nuceni, důsledkem neúčasti na testování však bude, že se žáci nebudou moct zúčastnit prezenční výuky!
 • testování se nemusí zúčastnit žáci, kteří onemocnění COVID-19 prodělali a od jejich prvního pozitivního PCR testu neuplynula doba delší než 90 dní – škola vyžaduje potvrzení laboratoře nebo ošetřujícího lékaře
 • testování se rovněž nemusí zúčastnit žáci, kteří mají negativní PCR test, který není starší než 48 hodin – opět nutné potvrzení

Školní družina:
Od pondělka 17. května 2021 se vracíme k běžnému režimu 2 oddělení ŠD!!


Školní stravování
Školní stravování pokračuje v nastaveném provozním režimu. Pro žáky prezenčně vzdělávané bude zajištěn školní oběd v jídelně po skončení vyučování při dodržení všech hygienických zásad (počítejte s časovými posuny odchodu na oběd).
Nezapomínejte přihlašovat a odhlašovat obědy u vedoucí školní jídelny paní M.Huráňové!

Děkuji za pochopení a váš vstřícný postoj k velmi častým změnám!

Mgr. Robert Podlas, ředitel školy
© Základní škola Tlumačov
ŠkolaOnLine 2004-2021
Základní škola Tlumačov - schéma


Tisk ze stránek www.zs.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
14.06.2021 v 08:50:51,
© Základní škola Tlumačov 2021