www.zs.tlumacov.cz
Základní škola Tlumačov

EU projekt - „Škola zdravého životního stylu – School of Healthy Lifestyle“

Výše obdržené dotace projektu: 1 129 167 Kč

Projektový manažeři projektu: Mgr. Robert Podlas a Mgr. Leona Jirušková

Finanční manažer projektu: pí Jarmila Ředinová

Realizační tým projektu: pedagogičtí pracovníci školy

Naše základní škola je od 1.července 2011 zapojena s tímto projektem do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci oblasti podpory – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

Cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Mimo to využít osvědčené a ověřené klasického výukové metody a postupy, za pomoci kterých chceme naše žáky naučit získané vědomosti a dovednosti aplikovat v praktickém životě.

Rovněž si klademe za cíl vytváření nových pozitivnějších vazeb našich žáků k vlastnímu vzdělávání a to výrazně názornějšími a efektivnějšími formaci prezentací při používání nových ICT výukových technologií. Chceme podporovat takové aktivity, které dynamicky zvyšují nové výrazně modernizované způsoby výuky s důrazem na její originalitu a názornost.

V návaznosti na uvedené cíle chceme z peněžních prostředků projektu pořídit nové sw a hw vybavení školy, které nám umožní aplikovat modernější způsoby výuky umožňující aktivnější zapojení žáků do procesu jejich vzdělávání. Pedagogům by měli nové zlepšené podmínky usnadnit náročnou přípravu na vyučování v jednotlivých, zejména odborných předmětech.

Jednotliví vyučující budou v průběhu realizace projektu vytvářet nové VM – vzdělávací materiály – většinou v již digitální podobě, které budou využívat zejména v předmětech: prvouka, poznáváme přírodu a svět, přírodověda, český jazyk a literatura, zeměpis, fyzika, anglický jazyk, matematika, dějepis a dal., čímž bude zcela jednoznačně dosaženo zvýšení kvality výuky těchto předmětů.

Realizací projektu chceme naše žáky efektivněji motivovat k jejich celoživotní učení a díky modernizaci výuky ICT vybavením je naučit pracovat s novými IT technologiemi. Cílem projektu je rovněž další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich odborný růst zejména se zaměřením na IT dovednosti a dovednosti směřující ke zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Mgr. PODLAS Robert ředitel školy


Šablony VM jsou stěžejní částí celého projektu. Pokud máte zájem o bližší informace či o výukové materiály z těchto šablon, kontaktujte některého z projektových manažerů.

Škola zdravého životního stylu

© Základní škola Tlumačov
ŠkolaOnLine 2004-2021
Základní škola Tlumačov - schéma


Tisk ze stránek www.zs.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
28.11.2021 v 10:11:25,
© Základní škola Tlumačov 2021