www.zs.tlumacov.cz
Základní škola Tlumačov

ZŠ Tlumačov - Šablony 2017

Výše obdržené dotace projektu: 593 034Kč

Projektový manažer projektu: Mgr. Tereza Šimoníková

Finanční manažer projektu: pí Jarmila Ředinová

Realizační tým projektu: pedagogičtí pracovníci školy

Naše základní škola je od 1. září 2017 zapojena do projektu ZŠ Tlumačov – Šablony 2017.
Cílem projektu je podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora společného vzdělávání a personální podpora školy.
Z nabízených aktivit projektu jsme zvolili doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, čtenářský klub pro žáky ZŠ a nově jsme zřídili také funkci školního psychologa.
V doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem budou vyučující napomáhat vybraným žákům v upevňování probíraného učiva českého jazyka a matematiky. Naším cílem je podpora žáků ve zvládání standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem.
Čtenářský klub pro žáky ZŠ bude realizován jako volnočasová aktivita, která povede k rozvoji klíčových kompetencí. Obsahem jednotlivých schůzek bude práce s knihou i audioknihou, práce s textem a jeho analýza, rozvoj čtenářské gramotnosti, motivace žáků k četbě apod.
Náplní práce školního psychologa budou individuální konzultace s žáky I. i II. stupně ZŠ, s jejich rodiči i s pedagogy, aktivity s třídními kolektivy. Zajištění této personální podpory povede k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka ZŠ.
Realizací projektu chceme naše žáky efektivněji motivovat k jejich celoživotnímu učení a vytvořit si více příležitostí pro individuální i skupinovou práci s žáky, čímž jim umožníme zažít úspěch či nastavit příjemné školní klima.

Mgr. Tereza Šimoníková   

Šablony 2017

© Základní škola Tlumačov
ŠkolaOnLine 2004-2021
Základní škola Tlumačov - schéma


Tisk ze stránek www.zs.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
28.11.2021 v 09:58:19,
© Základní škola Tlumačov 2021